Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

Chia sẻ: nhatro75

Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc đối với việc đào tạo sinh viên hệ Cao đẳng kế toán. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đã được nhiều trường đại học chuyên ngành kinh tế, nhiều tác giả biên soạn, song các giáo trình đó chủ yếu để phục vụ quá trình nghiên cứu học tập của các sinh viên

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản