Giáo trình Lý thuyết thuật toán

Chia sẻ: augi16

Giải bài toán có nghĩa là xuất phát từ dữ liệu vào, thực hiện một dãy hữu hạn những thao tác có có sở khoa học thích hợp để tìm được dữ liệu ra theo yêu cầu của bài toán. Độ phức tạp dữ liệu vào của bài toán được hiểu là số lượng dữ liệu vào các bài toán.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản