Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 105 trang

2
2.356
lượt xem
1.138
download

Giáo trình marketing căn bản gồm 6 chương: Chương 1: Khái quát chung về marketing: Lịch sử hình thành; vai trò; chức năng; phương pháp nghiên cứu marketing, chương 2: Thị trường và nghiên cứu thị trường, chương 3: Chính sách sản phẩm, chương 4: Chính sách giá cả, chương 5: Chính sách phân phối, chương 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp.

Lưu

Giáo trình marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản