Giáo trình: Máy tính và phần mềm ứng dụng

Chia sẻ: Nguyen Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:231

1
275
lượt xem
98
download

Giáo trình: Máy tính và phần mềm ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài đặt nhiều phần mềm trên máy tính có thể làm xuất hiện nhiều khả năng gây lỗi. Nên nhớ phần mềm được viết ra là để chạy trên hệ điều hành, chứ không phải để chạy với các phần mềm khác (nhà sản xuất phần mềm không thể biết người dùng có sử dụng phần mềm gì). Nên khi có nhiều phần mềm trên một hệ điều hành (chạy song song) gây “mệt mỏi” cho hệ điều hành trong việc quản lý và phân chia tài nguyên. làm giảm hiệu suất hoạt động của máy tính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình: Máy tính và phần mềm ứng dụng

 1. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs Giáo trình Máy tính và phần mềm ứng dụng 1
 2. MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................. 2 BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM ................................................... 10 1.1. Khái niệm phần mềm....................................................................... 10 1.2. Phân loại mã nguồn .......................................................................... 11 1.2.1. Mã nguồn........................................................................................ 11 1.2.3. Các vấn đề lưu ý khi cài đặt và sử dụng phần mềm..................11 BÀI 2. HỆ ĐIỀU HÀNH...................................................................... 13 2.1. Khái niệm .......................................................................................... 13 2.1.1. Môi trường và tập lệnh của MS-DOS..........................................13 2.1.2. Các khái niệm cơ bản.................................................................... 13 Bài 3: THIẾT LẬP CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRÊN DESKTOP..........19 3.1. Desktop Properties............................................................................. 19 3.2. Quản lý các đối tượng trên Desktop................................................19 3.3. Cơ chế bảo vệ màn hình và điện năng:...........................................21 3.4. Độ phân giải và tần số của màn hình..............................................24 3.4.1. Thiết lập độ phân giải .................................................................. 24 3.4.2. Hiệu chỉnh tần số màn hình........................................................... 24 3.5. Thiết lập môi trường làm việc trên Taskbar ..................................25 3.5.1. Chọn lựa các thành phần hiển thị trên Taskbar............................26 3.5.2. Thiết lập cơ chế hiển thị Start Menu...........................................26 3.6. Các vấn đề trên Recycle Bin............................................................. 28 3.6.1.Vấn đề trong khi sử dụng............................................................... 29 3.6.2.Vấn đề do hệ thống........................................................................ 29 3.6.3. Giải quyết các vấn đề trên............................................................ 29 BÀI 4: CÁC CÔNG CỤ ỨNG DỤNG TRÊN WINDOWS...............33 4.1. Control Panel...................................................................................... 33 4.1.1. Add or Remove Programs............................................................... 33 4.1.2. Date and Time................................................................................. 34 2
 3. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs 4.1.3. Mouse.............................................................................................. 36 4.1.4. Regional and Language...................................................................37 4.2. Folder Options trong My Computer và Windows Explorer..............39 4.2.1. Thẻ General.................................................................................... 40 4.2.2. Thẻ View......................................................................................... 40 BÀI 5: CHIA SẺ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU.......................................44 5.1. Chia sẻ và truy xuất dữ liệu.............................................................44 5.2. Bảo mật dữ liệu................................................................................ 45 5.2.1. Tài khoản người dùng.................................................................... 45 5.2.2. Phân quyền truy xuất dữ liệu........................................................ 49 5.3. Mã hóa dữ liệu................................................................................... 51 BÀI 6: SYSTEM PROPERTIES......................................................... 54 6.1. Thông tin hệ thống............................................................................ 54 6.2. Tên máy tính và thiết lập nhóm........................................................55 6.2.1. Computer Name ............................................................................. 55 6.2.2. Kiểm tra thiết bị trên máy tính......................................................56 6.2.3. Kiểm tra thiết bị............................................................................. 56 6.2.4. Cập nhật và phục hồi hồi Driver cho thiết bị..............................57 6.2.5. Cơ chế đồ họa và vùng nhớ ảo ....................................................57 6.2.6. User Profiles.................................................................................... 61 6.2.7. Start up and Recovery.....................................................................62 6.2.8. System Restore:............................................................................... 63 6.2.8. Cơ chế cập nhật HĐH Windows..................................................64 6.2.9. Chức năng trợ giúp từ xa (Remote )..............................................65 Bài 7: COMPUTER MANAGEMENT............................................... 68 7.1. System Tools:..................................................................................... 68 7.2. Shared Folders: .................................................................................. 69 7.3. Local Users and Groups: ...................................................................70 7.4. Performance Logs and Alerts: ..........................................................71 7.5. Device Manager: .............................................................................. 71 7.6. Storages ............................................................................................. 72 7.7. Disk Defragmenter........................................................................... 72 7.8. Disk Management............................................................................... 73 3
 4. 7.9. Các dịch vụ trong Windows ............................................................. 74 Bài 8: CÁC CHỨC NĂNG TRONG SYSTEM TOOLS...................77 8.1. Disk Cleanup..................................................................................... 77 8.2. System Information............................................................................ 78 8.3. Backup dữ liệu................................................................................... 78 8.4. Security Center................................................................................... 81 Bài 9: GROUP POLICY VÀ REGISTRY.......................................... 83 9.1. Giới thiệu Group Policy.................................................................... 83 9.1.1. Computer Configuration................................................................. 84 9.2.2 User Configuration........................................................................... 84 9.2.3. Giải quyết các sự cố bằng Group Policy......................................84 9.3. Registry............................................................................................... 86 9.3.1. Tổng quan Registry:....................................................................... 86 9.3.2. Cấu trúc của Registry..................................................................... 87 9.3.3. Các vấn đề cần lưu ý:.................................................................... 88 9.3.4. Kiểu dữ liệu trong Registry........................................................... 88 9.3.5. Một số công việc thường gặp trong Registry..............................89 BÀI 10: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX...................................................... 93 10.1. Giới thiệu ........................................................................................ 93 10.2. Cài đặt HĐH Linux Fedora (core 6)...............................................93 10.2.1. Yêu cầu thiết bị............................................................................ 93 10.2.2. Các bước cài đặt .......................................................................... 94 10.3. Các tính năng cơ bản của Linux Fedora Core................................99 10.3.1. Đăng nhập hệ thống/Thoát Linux.............................................100 10.3.2. Làm việc với Desktop................................................................ 100 10.3.3. Các tham khảo về chuột:........................................................... 101 10.3.4. Lựa chọn ngôn ngữ cho bàn phím.............................................101 10.3.5. Cài thêm các gói chương trình chuẩn........................................101 10.3.6. Tham khảo giờ hệ thống:.......................................................... 102 BÀI 11: INTERNET VÀ MAIL........................................................ 103 11.1. Tổng quan...................................................................................... 103 11.2. Vấn đề sử dụng Internet............................................................... 104 11.2.1 Khai thác tài nguyên..................................................................... 104 11.2.2. Các vấn đề trong việc khai thác tài nguyên..............................104 11.3. Download dữ liệu.......................................................................... 106 11.4. Các ứng dụng khác trên Internet...................................................106 11.5. Chat................................................................................................. 107 11.6. Thư điện tử.................................................................................... 108 4
 5. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs 11.7. Webmail......................................................................................... 108 11.8. Ứng dụng mail............................................................................... 110 11.8.1. Các bước thiết lập account mail trên Outlook Express ............111 11.8.2. Đăng nhập vào Outlook Express................................................114 11.8.3. Gởi/nhận/lọc Mail......................................................................114 11.8.4. Lọc Mail...................................................................................... 115 11.9. Sao Lưu/phục hồi ......................................................................... 117 11.9.1. Sao lưu: ...................................................................................... 117 11.9.2. Phục hồi...................................................................................... 118 8.3. Backup dữ liệu................................................................................. 119 8.4. Security Center................................................................................. 121 BÀI 12: FONT VÀ BỘ GÕ................................................................ 123 12.1. Font ................................................................................................ 123 12.1.1. Khái niệm.................................................................................... 123 12.1.2. Cài đặt/gỡ bỏ Font..................................................................... 123 12.3. Bộ gõ ............................................................................................. 124 12.3.1. Khái niệm:.................................................................................. 124 12.3.2. Các phần mềm bộ gõ phổ biến: ..............................................124 12.4. Lựa chọn, thiết lập thao tác chế độ làm việc.............................125 Bài 13: BỘ MICROSOFT OFFICE.................................................. 128 13.1. Giới thiệu....................................................................................... 128 13.2. Cài đặt và các vấn đề xảy ra........................................................ 128 13.3. Các sự cố sau khi cài đặt và khắc phục ......................................130 13.4. Đặc điểm của các ứng dụng trong bộ MS-Office ......................131 13.4.1. Winword...................................................................................... 131 13.4.2. Microsoft Excel........................................................................... 135 Bài 14: ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA......................................................... 140 14.1. Giới thiệu ...................................................................................... 140 14.2. Ứng dụng công cụ đồ họa (Graphic Tools).................................140 14.2.1 Giới thiệu..................................................................................... 140 14.2.2. Các công cụ đồ họa.................................................................... 141 14.3. Đặc điểm của ACDSee ................................................................141 14.3.1 Cài Đặt......................................................................................... 142 5
 6. 14.3.2. Thiết lập môi trường làm việc trên ACDSee...........................142 14.4. Ứng dụng thiết kế đồ họa (Graphic Design)..............................143 14.4.1. Giới thiệu.................................................................................... 143 14.4.2. Phần mềm thiết kế, xử lý ảnh thông dụng..............................144 14.5. Lựa chọn phần mềm đồ họa theo ứng dụng .............................145 14.5.1. Vấn đề cài đặt ........................................................................... 145 14.5.2. Gỡ bỏ chương trình phần mềm đồ họa...................................146 14.6. Các vấn đề sử dụng:..................................................................... 147 Bài 15: ỨNG DỤNG MULTIMEDIA............................................... 149 15.1. Giới thiệu về ứng dụng Multimedia............................................149 15.2. Chương trình xem phim nghe nhạc Windows Media Player 9.0 149 15.2.1. Giới thiệu.................................................................................... 149 15.2.2. Một số chức năng của Windows Media Player 9.0..................149 15.2.3. Một số hạn chế khi sử dụng Windows Media Player 9.0 và cách khắc phục................................................................................................ 150 15.3. Chương trình ghi đĩa...................................................................... 150 15.3.1. Giới thiệu các trình ghi đĩa ....................................................... 150 15.3.2. Ứng dụng Nero 7 Premium........................................................ 151 15.3.3. Chức năng ghi đĩa (Nero Express).............................................151 15.3.4. Nero Burning Rom...................................................................... 155 15.3.5. Các biện pháp để tránh những lỗi phổ biến khi ghi đĩa .........156 Bài 16: VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG............159 16.1. Giới thiệu Virus máy tính............................................................. 159 16.1.1. Virus máy tính là gì ?.................................................................. 159 16.1.2. Các loại Virus............................................................................. 159 16.1.3. Virus máy tính phá hoại những gì ?...........................................160 16.1.4. Virus máy tính lây lan như thế nào ? ........................................160 16.1.5. Nhận biết máy tính bị nhiễm virus...........................................161 16.1.6. Cách phòng và chống virus........................................................ 161 Quét Virus trong môi trường sạch......................................................... 161 Quét ở chế độ đầy đủ (full system scan)..............................................164 16.2. Một số kinh nghiệm,thủ thuật để bảo vệ máy tính trước Virus 165 16.2.1 Tường lửa (firewall).................................................................... 165 16.2.2. Phần mềm chống virus.............................................................. 165 16.2.3. Cập nhật bản sửa lỗi................................................................. 165 16.2.4. Trình duyệt an toàn hơn............................................................. 165 16.2.5. Sử dụng máy tính với quyền user.............................................165 16.2.6. Sao lưu hệ thống........................................................................ 166 16.3. Cài đặt và sử dụng chương trình diệt virus BKAV....................166 6
 7. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs 16.3.1. Cài đặt......................................................................................... 166 16.3.2. Sử dụng....................................................................................... 167 Chương trình diệt spyware, Adware......................................................167 16.4. Chương trình ngăn chặn web đen.................................................169 16.4.1. Cài đặt và sử dụng..................................................................... 169 16.4.2. Cài đặt và sử dụng chương trình diệt virus Norton Antivirus 169 Bài 17: PHỤC HỒI HỆ THỐNG VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU.............177 17.1. Chương trình phục hồi hệ thống.................................................177 17.1.1. Giới thiệu.................................................................................... 177 17.1.2 Cài đặt và sử dụng Deep freeze..................................................177 17.1.3. Gở bỏ chương trình.................................................................... 179 17.2. Chương trình bảo vệ dữ liệu.......................................................179 17.2.1. Giới thiệu.................................................................................... 179 17.2.2. Sử dụng Hide Folders XP.......................................................... 180 BÀI 18: CÔNG CỤ TỐI ƯU HÓA MÁY TÍNH..............................185 18.1. Giới thiệu các công cụ tối ưu hóa máy tính:...............................185 18.2. Công cụ XP Tools:.........................................................................185 18.2.1. Dọn dẹp Registry: ..................................................................... 187 18.2.2. Tổ chức các chương trình khởi động: .....................................188 18.2.3. Tối ưu bộ nhớ:........................................................................... 188 18.2.3. Sửa lỗi Shortcuts:....................................................................... 189 18.2.4. Bảo vệ thông tin cá nhân:.......................................................... 189 18.2.5. Điều khiển và quản lý các chương trình trên máy tính:..........190 BÀI 19: CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI FILE........................................193 19.1. Giới thiệu: ..................................................................................... 193 19.2. Công cụ chuyển đổi file văn bản.................................................193 19.2.1. Cách sử dụng:............................................................................. 194 19.2.2. Chuyển đổi PDF sang các dạng văn bản khác:........................197 19.3. Công cụ chuyển đổi file âm thanh:..............................................198 19.3.1 Công cụ Xilisoft Video Converter:.............................................198 19.3.2. Cách sử dụng:............................................................................. 199 BÀI 20: CẮT HÌNH, QUAY PHIM.................................................. 201 7
 8. 20.1. Giới thiệu:...................................................................................... 201 20.2. Công cụ Snagit:.............................................................................. 201 20.2.1 Chức năng chụp ảnh trên màn hình:..........................................202 20.2.2. Chức năng quay phim trên màn hình:........................................204 BÀI 21: NÉN VÀ GIẢI NÉN............................................................. 206 21.1. Giới thiệu chức năng nén và giải nén:.........................................206 21.2. Winrar:............................................................................................ 206 21.3. Cách sử dụng:................................................................................ 207 21.3.1. Nén theo chuẩn Zip:................................................................... 208 21.3.2. Tạo file nén tự bung:.................................................................. 208 21.3.3. Tách file : .................................................................................... 209 21.3.4. Đặt Password cho file nén:......................................................... 210 BÀI 22: CÔNG CỤ DÒ TÌM PASSWORD...................................... 212 22.1. Giới thiệu:...................................................................................... 212 22.2. Công cụ msoDemoSetup: ............................................................. 212 22.3. Cách sử dụng:................................................................................ 213 BÀI 23: CÁC CHƯƠNG TRÌNH GAME ....................................... 217 23.1. Tổng quan về chương trình game................................................217 23.2. Game Offline:................................................................................. 217 23.2.1. Giới thiệu Game Offline:........................................................... 217 23.2.2. Đặc điểm của game offline....................................................... 217 23.3. Game Online................................................................................... 217 23.4. Các sự cố thường xảy ra đối với các chương trình game..........218 MỤC LỤC HÌNH MINH HOẠ........................................................ 221 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. 232 8
 9. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs 9
 10. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM 1.1. Khái niệm phần mềm Là những chương trình được diễn đạt theo một ngôn ngữ lập trình mà máy tính có thể đọc và hiểu được. Mục đích để điều khiển máy tính thực hiện những tác vụ, phục vụ cho các công việc theo yêu cầu c ủa người sử dụng. Phần mềm được chia làm các loại cơ bản sau:  Hệ điều hành.  Ngôn ngữ lập trình  Phần mềm ứng dụng,… Hệ điều hành (OS – Operating System) Là những chương trình hệ thống, điều khiển tất cả các thiết bị cũng như sự hoạt động của máy tính. Ngoài ra hệ điều hành còn là n ền t ảng cho các chương trình khác hoạt động được trên máy tính. Các hệ điều hành phổ biến hiện nay : MS-DOS, Windows, Unix, Linux… Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) Là những câu lệnh được viết ra dựa trên một nguyên t ắc (hay còn g ọi là cú pháp) đuợc quy định sẵn nhằm mục đích ra lệnh cho máy tính thực hiện những tác vụ theo yêu cầu của người sử dụng. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay: Pascal, C, C++, C#, Visual Basic, Java… Phần mềm ứng dụng (Application Software) Thực hiện những công việc cụ thể như xử lý hay quản lý dữ liệu. Mỗi chương trình phục vụ những công việc theo mục đích khác nhau như các phần mềm hệ thống phục vụ công việc về quản lý và tổ chức hệ thống còn tiện ích hỗ trợ công việc quản lý máy tính tốt hơn. Một số phần mềm ứng dụng phổ biến: Phần mềm soạn thảo văn bản: Microsoft WordPad, Microsoft Word, OpenOffice Writer… Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): Microsoft Access, Microsoft SQl Server, My SQL, Oracle… 10
 11. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs Chương trình thiết kế và đồ họa: Autocad, Orcad, Corel Draw, PhotoShop, FreeHand, Illustrator… Các phần mềm phục vụ thiết kế Web: FrontPage, DreamWeaver… 1.2. Phân loại mã nguồn 1.2.1. Mã nguồn Mã nguồn (source code) là một dãy mã lệnh được tạo ra từ một ngôn ngữ lập trình nào đó. Mã nguồn của một chương trình được lưu thành những file dạng text sau đó được biên dịch hay thông dịch thành m ột ch ương trình. Hiện tại có hai khái niệm về mã nguồn sau: Mã đóng (Close Source) Đây là những chương trình mà khi sử dụng phải được sự đồng ý của nhà sản xuất. Mã nguồn mở (Open Source) Đây là những chương trình mà khi sử dụng người dùng không cần ph ải thông qua nhà sản xuất. Trong khi sử dụng có thể xem, s ửa đ ổi hay c ải tiến nâng cấp chương trình, tuy nhiên khi thực hiện cải tiến nâng c ấp phải tuân theo qui định trong giấy phép phần mềm mã nguồn mở General Public Licence – GPL. 1.2.3. Các vấn đề lưu ý khi cài đặt và sử dụng phần mềm Trước khi đi vào chi tiết của giáo trình, chúng ta tham khảo qua m ột s ố ý về vấn đề cài đặt và sử dụng phần mềm. Cài đặt nhiều phần mềm trên máy tính có thể làm xu ất hi ện nhi ều kh ả năng gây lỗi. Nên nhớ phần mềm được viết ra là để chạy trên hệ đi ều hành, chứ không phải để chạy với các phần mềm khác (nhà s ản xu ất phần mềm không thể biết người dùng có sử dụng phần mềm gì). Nên khi có nhiều phần mềm trên một hệ điều hành (chạy song song) gây “mệt mỏi” cho hệ điều hành trong việc quản lý và phân chia tài nguyên. làm giảm hiệu suất hoạt động của máy tính. Khi cài nhiều ứng dụng có cùng chức năng (Ví dụ: cài hai trình ghi đĩa, hai trình chống virus...), mỗi ứng dụng thiết lập hệ thống theo cách c ủa 11
 12. mình sao cho chạy tốt nhất. Vì thế khi cài nhiều ch ương trình có cùng chức năng sẽ có nhiều hướng thiết lập khác nhau trên cùng m ột hệ thống. Kết quả là một trong những ứng dụng này có thể không ho ạt động được (trường hợp này gọi là “xung đột”). Không nên cùng lúc cài song song nhiều phần mềm mà nên cài từng phần mềm một (restart máy tính nếu có yêu cầu). Cài đ ặt nhiều ứng d ụng cùng một lúc có thể tiết kiệm thời gian nhưng việc cài đ ặt như thế có thể không được thực hiện đúng mà còn dẫn đến gây treo máy. Phải biết chương trình sẽ cài có chức năng gì để có nh ững tùy ch ọn đúng, thông thường các chương trình cho phép chọn kiểu cài ( ví d ụ: Custom hay Standard). Lưu ý những phần mềm miễn phí t ải về t ừ Internet thường có thêm những chức năng quảng cáo (ph ần m ềm qu ảng cáo kèm theo) nên tìm hiểu cách để bỏ nó đi. Có nhiều phần mềm khởi động cùng hệ thống và chạy liên tục (còn g ọi là thường trú và hiển thị trên taskbar. Ví dụ như Real Player, AOL… Nếu không cần thiết nên tắt đi bởi càng nhiều trình thường trú, hiệu suất họat động của máy tính giảm đi kể cả việc kết nối vào Internet. Ngòai ra một số chương trình không cần thiết nên bỏ đi bằng cách dùng chức năng Add or Remove Programs của Windows. 12
 13. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs BÀI 2. HỆ ĐIỀU HÀNH HỆ ĐIỀU HÀNH MS–DOS 2.1. Khái niệm MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) là h ệ điều hành làm vi ệc trong môi trường dòng lệnh (command-line interface) do hãng Microsoft sáng chế. Đây là hệ điều hành được thiết k ế cho các máy tính cá nhân (Personal Computer). MS-DOS rất phổ biến trong thập niên 1980 và đ ầu thập niên 1990. MS-DOS có nhiều phiên bản trong đó phiên bản thông dụng hiện nay là version 6.0, 6.22, 7.0. 2.1.1. Môi trường và tập lệnh của MS-DOS Môi trường MS-DOS: MS-DOS cung cấp cho người sử dụng giao diện dòng lệnh (Command Line) nên khi làm việc trên môi trường MS-DOS chúng ta cần phải nhớ tâp lệnh của MS-DOS. Khởi động MS-DOS: Ở đây chúng ta làm việc với DOS trên Windows (DOS for WIN) nên vào MS-DOS bằng cách Start -> Run -> nh ập CMD hoặc Command (Windows 98) 2.1.2. Các khái niệm cơ bản Khái niệm về ổ đĩa Trên môi trường MS-DOS chúng ta sẽ thấy những ký hiệu A:\>; C:\>; D:\>… đó là các thể hiện những ổ đĩa của DOS mà người ta thường gọi là thư mục gốc. Một số quy định chung Drive: Ổ đĩa  Path: đường dẫn  Filename: tên tập tin  Directory: thư mục  Sub Directory: thư mục con  13
 14. Để được giúp đỡ từ DOS: /?  Khái niệm về tập tin Tập tin là nói đến một đối tượng có chứa đựng nội dung nh ư m ột tài liệu, văn bản, dữ liệu… Tên tập tin: Gồm hai phần (phần đầu và m ở rộng) cách nhau b ởi d ấu chấm. Theo quy định trên DOS (MS-DOS thực) tên tập tin có nhiều nhất 8 ký t ự và tên mở rộng nhiều nhất 3 ký tự. Tuy nhiên đối với DOS for Windows đều này không còn đúng nữa. Và lưu ý tên t ập tin không đ ược b ắt đ ầu bằng ký tự đặc biệt và phải nhập liên tục. Ví dụ: bt1.DOC, bt2.XLS, bt3.MDB… Phân cách giữa phần tên và phần mở rộng là dấu chấm, và dựa trên phần mở rộng chúng ta có thể biết tập tin đó được tạo từ chương trình nào Ví dụ: bt1.DOC được tạo từ Microsoft Word bt2.XLS được tạo từ Microsoft Excel …. Khái niệm về thư mục Thư mục là đối tượng dùng để tổ chức dữ liệu trên trên máy tính. Th ư mục có thể chứa thư mục khác (gọi là thư mục con) hay những tập tin. Mỗi ổ đĩa trên máy tính được xem như là một thư mục gốc (root directory) và ký hiệu :\ Ví dụ: C:\ là thư mục gốc C D:\ là thư mục gốc D Đường dẫn (Path) Đường dẫn là quá trình truy vào một thư mục hay tập tin nào đó. Thông thường đường dẫn được bắt đầu từ thư mục gốc. Ví dụ: D:\BSMT\PMUD : Truy xuất vào thư mục PMUD trong thư mục BSMT của đĩa D:\ Tập lệnh của MS-DOS Trong môi trường của MS-DOS hầu như chúng ta làm việc b ằng các lệnh. HĐH DOS cung cấp cho chúng ta tập lệnh bao gồm lệnh nội trú và lệnh ngoại trú. 14
 15. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs Lệnh nội trú (Internal Command): Với HĐH DOS, nói đến tập lệnh nội trú tức muốn nói đến nh ững lệnh được nạp sẵn trong bộ nhớ máy tính. Tập lệnh này được qu ản lý b ởi COMMAND.COM hay .EXE, IO.SYS và MSDOS.SYS. những tập tin này lưu trên đĩa C:\ hay trong thư mục Windows. Như vậy khi sử dụng ta chỉ cần gọi lệnh đúng cú pháp ch ứ không quan tâm đến việc lệnh nằm ở đâu. Các lệnh nội trú thông dụng:  Các lệnh liên quan đến thư mục: DIR, CD, MD, RD, PATH, ... Các lệnh liên quan đến file: TYPE, DEL, COPY, REN, ...   Các lệnh thời gian: TIME, DATE  Các lệnh khác:CLS, VER, VOL,... Mỗi lệnh có một chức năng khác nhau và cách sử dụng hay còn g ọi là cú pháp cũng khác nhau. Để biết được cách sử dụng của một lệnh, chúng ta thực hiện cú pháp sau: /? Ví dụ: D:\> Dir /? Tức là chúng ta muốn xem cú pháp của l ệnh Dir [Tên đĩa]:\ >lệnh [đường dẫn] Ví dụ 1:Liệt kê dữ liệu trong đĩa D:\ 15
 16. Hình B.2.1: Dùng lệnh Dir Ví dụ 2: Tại C:\ xóa tập tin D:\BaiTap\test.txt C:\>del D:\baitap\test.txt Ví dụ 3: C:\>MD TPHCM ( Tạo thư mục TPHCM trong thư mục gốc đĩa C) C:\>MD TPHCM\QUAN1 ( Tạo thư mục QUAN1 n ằm trong thư mục TPHCM) Lệnh ngoại trú (External command) Lệnh ngoại trú về nguyên tắc sử dụng cũng giống như lệnh nội trú. Nhưng những lệnh này không được nạp sẵn trong bộ nhớ mà nó được lưu dưới dạng tập tin có phần mở rộng là .COM hay .EXE. Các lệnh ngoại trú thông dụng:  Format : dùng để định dạng đĩa  Tree : Xem thư mục dạng cây  Deletetree : Xóa cây thư mục  Attrib : Gán thuộc tính cho file  Move : di chuyển file  Convert : chuyển đổi định dạng FAT32 sang NTFS  ... 16
 17. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs Ví dụ: C:\>convert D /FS :NTFS : Chuyển partition D từ FAT32 sang NTFS HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Windows là hệ điều hành do Microsoft tạo ra, đây một trong những HĐH có giao diện đồ họa mà qua tên của nó đã nói lên cách th ức hi ển th ị. Ngòai ra đây là HĐH có nhiều tính năng như:  Có thể thực hiện nhiều chương trình cùng lúc (đa nhiệm)  Chương trình hiển thị dạng cửa sổ hay các chức năng thể hiện bằng những biểu tượng  Và rất nhiều tính năng khác như hỗ trợ kết nối và quản trị mạng… Các phiên bản và phân loại HĐH Windows Phiên bản là từ dùng để chỉ các thế hệ của HĐH Windows. Các phiên bản của Windows ra đời theo từng giai đoạn với những tên gọi khác nhau như: Windows 3.0, 3.1.. gọi chung là 3.X, sau đó hàng lo ạt nh ững Wndows 95,97,98 còn gọi là Win9X. Hiện nay những HĐH thông dụng mà nh ư được nhiều người biết đến là Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003. Mới nhất hiện nay là Windows Vista.Những HĐH này còn gọi là HĐH 16 bit hay 32 bit Hiện nay hệ điều hành 64 bit là một loại mới. Nó thiết k ế cho kiến trúc AMD64 của AMD, IA-64 của Intel, và EM64T (Intel® Extended Memory 64 Technology). Những Windows 64-bit bao gồm Windows XP Itanium, Windows Professional x64 Edition và Windows Server 2003. Windows XP Professional và "Windows Server 2003 x64 Edition". Trong đó Windows Vista là HĐH mới nhất hiện nay, được coi là sự k ế vị của Windows XP. Hiện tại nó có cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit. Bài tập: 17
 18. 1. Thực hiện các công việc theo yêu cầu sau : 1.1. Tạo thư mục sau : 1.2. Copy các tập tin winword.exe, excel.exe vào thư mục UD_VP 1.3. Tạo file ud_dohoa.txt có nội dung là tên một số cương trình đồ họa 1.4. Tạo thư mục MS_DOS trong HDH_INT sau đó tạo file noitru.txt có nội dung mô tả cách sử dụng ít nhất 10 lệnh nội trú, 5 lệnh ngoại trú. 1.5. Dùng lệnh DIR xem cây thư mục H_PHAN_2 theo hàng ngang, có sắp xếp (lưu ý : để biết thêm cách sử dụng, dùng / ? để tham khảo thêm) 1.6. Đổi tên HDH_INT thành HDH_Internet_Mail, sau đó cho nhận xét 1.7. Copy các file .ini từ Windows\system32 vào H_PHAN_2 2. Hãy chuyển đĩa D:\ sang dạng NTFS 3. Đứng ở C:\ hãy tạo file testungdung.txt có nội dung tùy ý sau đó xem lại nội dung và cho nhận xét. 4. Tạo thư mục D:\noitru, sau đó tìm 5 tập tin của lệnh n ội trú đang l ưu trên Windows và copy vào thư mục vừa tạo 5. Tạo file loi.txt mô tả các trường hợp nhận biết lỗi do lệnh sai, cú pháp lệnh sai, không tìm thấy file hay thư mục. 18
 19. BÀI 1. TỔNG QUAN PHẦN MỀM gdfgs Bài 3: THIẾT LẬP CƠ CHẾ LÀM VIỆC TRÊN DESKTOP Mục đích:  Quản lý các đối tượng trên Desktop  Bảo vệ màn hình và quản lý nguồn điện  Điều khiển độ phân giải và tần số màn hình hợp lý  Quản lý và thiết lập thanh tác vụ, Start Menu 3.1. Desktop Properties Desktop là màn hình chính của Windows, trên đó ngoài nh ững shortcut, folder Desktop còn chứa đựng rất nhiều những chức năng có thể làm thay đổi giao diện Windows. Tham khảo đến các tính năng bên trong của Desktop b ằng cách click chuột phải lên Desktop -> Properties Hình B.3.1: Desktop Properties 3.2. Quản lý các đối tượng trên Desktop Ẩn/Hiện các Shortcut mặc định trên Desktop 19
 20. Ngoài những shortcut do người sử dụng tạo ra, trên Desktop còn có m ột số shortcut của Windows. Những shortcut này rất hữu dụng khi làm việc trên Windows. Tuy nhiên việc ẩn hay hiển thị tùy thuộc vào ng ười sử dụng. Giả sử có yêu cầu ẩn/hiện các Shortcut My Computer, My Document, (trên Windows Vista có thể ẩn, hiện Recycle Bin)… Từ Display Properties chọn -> Desktop -> Customize Desktop Sau đó đánh dấu chọn, bỏ chọn trên từng đối tượng theo yêu cầu. Hình B.3.2: Desktop Items Làm sạch Desktop Là công cụ rất hữu ích trong việc dọn dẹp các các icon không cần thi ết trên Desktop. Chọn “Clean Desktop Now”, đánh dấu chọn các icon cần xóa, chọn “Next” thực hiện xóa Hình B.3.3: Làm sạch Desktop 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản