Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp

Chia sẻ: taurus23

Hệ thống năng lượng là tập hợp những nhà máy điện, trạm biến áp, các bộ tiêu thụ điện và nhiệt năng, chúng được nối lại với nhau bằng các mạng điện và nhiệt. Hệ thống điện là một bộ phận của hệ thống năng lượng gồm có cá máy phát điện, thiết bị phân phối, mạng điện và các hộ tiêu thụ điện. Người ta chia hệ thống năng lượng thành 3 bộ phận chính...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản