GIÁO TRÌNH:NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ: bluesky_12

Chương trình giảng dạy Nuôi trồng thủy sản đại cương trong nhiều năm qua ở các trường đại học thuộc khối Nông nghiệp và Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiếm từ 3 đến 4 học trình. Số giờ lý thuyết chiếm khoảng 70 - 75% so với thời lượng môn học.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản