Giáo trình phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh p1

Chia sẻ: phuoctam33

Số tuyệt đối: Lợi nhuận TH – Lợi nhuận KH Lợi nhuận bình quân (suất lợi nhuận) Lợi nhuận bình quân đạt được trên mỗi đơn vị sản phẩm tuỳ thuộc vào khối lượng sản phẩm tiêu thụ do ảnh hưởng của cơ cấu chi phí. Trong thực tế, chỉ tiêu này ít được sử dụng do tính đặc trưng không cao.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản