Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

Chia sẻ: vusuakhongduong

Tài liệu tham khảo Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp. Tác giả Phạm Minh Tuấn - Nhà xuất bản Hà Nội... Tài liệu giúp học sinh nhận biết được các hệ thống thông tin, có như vậy mới làm đúng các tài liệu khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản