Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 114 trang

9
12.528
lượt xem
3.550
download

Tài liệu tham khảo Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý dùng trong các trường Trung học Chuyên nghiệp. Tác giả Phạm Minh Tuấn - Nhà xuất bản Hà Nội... Tài liệu giúp học sinh nhận biết được các hệ thống thông tin, có như vậy mới làm đúng các tài liệu khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống.

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn
Nội dung Text

    Có Thể Bạn Muốn Download

    Đồng bộ tài khoản