Giáo trình Quản trị sản xuất - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chia sẻ: huemanvdoc

Chương 1 giới thiệu một cách khái quát về quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, học viên cần đạt được các yêu cầu sau: Hiểu được bản chất của sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản