Giáo trình: SketchUp

Chia sẻ: hieupro1269

SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vài các thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản