Giáo trình Sự phát triển của phôi thai trong tuần lễ thứ 2

Chia sẻ: womanhood911_10

Sự làm tổ là quá trình phôi vùi mình vào trong nội mạc tử cung để tiếp tục phát triển - Phôi làm tổ chủ yếu vào tuần lễ thứ 2( ngày thứ 6 đến ngày thứ 9).

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản