GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200

Chia sẻ: contautheky1990

Công tắc thường mở (Normally Open, viết tắt là NO) và công tắc thường đóng (Normally Closed, viết tắt là NC). Đối với PLC, mỗi công tắc đại diện cho trạng thái một bit trong bộ nhớ dữ liệu hay vùng ảnh của các đầu vào, ra. Công tắc thường mở sẽ đóng (ON - nghĩa là cho dòng điện đi qua) khi bit bằng 1 còn công tắc thường đóng sẽ đóng (ON) khi bit bằng 0. Trong LAD, các lệnh này được biểu diễn bằng chính các công tắc thường mở và thường đóng. Trong FBD, các công tắc thường mở được biểu diễn như...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản