Giáo trình thiết kế trên máy vi tính

Chia sẻ: thanhhaickoto47

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Mô hình 3D là một lĩnh vực phát triễn nhanh chống trong CAD. Ta có thể xuất mô hình 3D của AutoCAD thành các định dạng DXF, GES, STL,... để chuyển đổi dữ liệu cho các phần mềm CAD, CAD/CAM,...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế trên máy vi tính

AutoCAD 3D
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
---------
THIẾT KẾ
TRÊN MÁY VI TÍNH
Dùng cho sinh viên ngành động lực
Biên soạn: Nguyễn Quang Trung
BS: Nguyễn Quang Trung 1
AutoCAD 3D

Nội dung giáo trình

Phần 1

AUTOCAD3D
Phần 2

AUTOLISP
BS: Nguyễn Quang Trung 2
AutoCAD 3D


Phần1. AUTOCAD 3D

Chương1. Cơ sở tạo mô hình 3D
1.1. Mô hình 3D và phần mềm CAD
Các mô hình 3D không chỉ là một đối tượng mà là hình ảnh thực của vật thể.
Mô hình 3D đóng vai trò quan trọng trong thiết kế kỹ thuật. Có thể chuyển từ mô
hình 3D sang 2D.
Mô hình 3D là công cụ mô hình hoá bằng máy tính.
Mô hình 3D là một lĩnh vực phát triển nhanh chống trong CAD. Ta có thể xuất mô
hình 3D của AutoCAD thành các định dạng DXF, GES, STL, … để chuyển đổi dữ
liệu cho các phần mềm CAD, CAD/CAM, …
Trên mô hình 3D ta có thể gán vật liệu, ánh sáng và tô bóng để tạo hình ảnh thật
của vật thể. Điều này rất cần thiết để biểu diễn mô hình trrong các giai đoạn thiết
kế và thiết lập tài liệu thiết kế.
1.2. Giới thiệu các mô hình 3D
• Mô hình 2 ½ chiều: Mô hình này được tạo theo nguyên tắc kéo các đối tượng 2D
theo trục Z thành các mặt 2 ½ chiều.
• Mô hình khung dây (Wireframe modeling)
• Mô hình mặt cong (Surface modeling)
• Mô hình Solid (Solid modeling)
Mô hình 2 ½ chiều


BS: Nguyễn Quang Trung 3
AutoCAD 3D
Hçnh 1.1. Mä hçnh âæåüc taûo bàòng caïc màût 2 ½ chiãöu
BS: Nguyễn Quang Trung 4
AutoCAD 3D
Hình 1.2. Mô hình khung dây
Hình 1.3. Mô hình mặt cong
BS: Nguyễn Quang Trung 5
AutoCAD 3D
Hình 1.4. Mô hình Solid bánh răng (Solid modeling)
1.3. Các phương pháp nhập toạ độ điểm trong không gian ba chiều
Trực tiếp dung phím chọn (Pick) của chuột kết hợp với các phương pháp truy bắt
điểm.
Bằng toạ độ tuyệt đối: X,Y,Z → Nhập toạ độ tuyệt đối so với gốc tạo độ (0,0,0).
Bằng toạ độ tương đối: @X,Y,Z → Nhập toạ độ so với điểm được xác định cuối
cùng nhất.
Bằng toạ độ trụ tương đối: @dist
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản