Giáo trình thiết kế trên máy vi tính

Chia sẻ: thanhhaickoto47

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Mô hình 3D là một lĩnh vực phát triễn nhanh chống trong CAD. Ta có thể xuất mô hình 3D của AutoCAD thành các định dạng DXF, GES, STL,... để chuyển đổi dữ liệu cho các phần mềm CAD, CAD/CAM,...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản