Giáo trình thực hành điện cơ bản

Chia sẻ: coolman101082

Mục đích: Giúp học sinh sinh viên làm quen với dụng cụ cầm tay và thành thạo kỹ năng nối dây, làm khoen. Mối nối phải đạt yêu cầu kỹ thuật đó là: chắc về cơ, đủ tiết diện dẫn dòng, có thẩm mỹ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản