Giáo trình thuế - Chương 1

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
194
lượt xem
129
download

Giáo trình thuế - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm :Xét trên quyền lực nhà nước:thuế là những khoản thu của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân trong xã hội.Nó mang tính chất bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp Xét trên góc độ kinh tế chính trị học: thuế là công cụ mà nhà nước sử dụng để phân phối lại lợi ích giữa các tầng lớp trong xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thuế - Chương 1

 1. THUẾ GV: Th.S Trịnh Thị Trinh       Th.S Phan Đặng My Phương       
 2. Chương trình môn học  Chương 1: Những vấn đề chung về thuế  Chương 2: Thuế tiêu dùng  Chương 3: Thuế XNK và một số vấn đề về  thuế trong hoạt động kinh tế đối ngoại khác  Chương 4: Thuế tài sản và tài nguyên  Chương 5: Thuế thu nhập  Chương 6: Báo cáo thuế    
 3. Cách thức đánh giá  Thái độ học tập, xây dựng bài: 10%  Kiểm tra giữa kỳ: 30%  Kiếm tra cuối kỳ: 60%    
 4. Tài liệu tham khảo  Giáo trình thuế ­ Đại học ngân hàng  TpHCM – NXB thống kê 2007  Giáo trình thuế ­ PGSTS Phan Thị Cúc  – NXB thống kê 2007  Giáo trình thuế­ Đại học ngoại thương­  NXB giáo dục 2003  The economics of taxation – Bernard    
 5. Websites  www.mof.gov.vn  www.gdt.gov.vn  www.elearning.due.edu.vn    
 6. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.1 Khái niệm, quá trình hình thành và phát  triển của thuế 1.1.1 Khái niệm  Xét trên quyền lực nhà nước:thuế là những  khoản thu của nhà nước đối với các tổ chức  cá nhân trong xã hội.Nó mang tính chất bắt  buộc và không hoàn trả trực tiếp  Xét trên góc độ kinh tế chính trị học: thuế là  công cụ mà nhà nước sử dụng để phân phối  lại lợi ích giữa các tầng lớp trong xã hội    
 7. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.1.2 Những đặc trưng cơ bản về thuế  Thuế mang tính chất bắt buộc, cưỡng chế:  được quy định bởi văn bản pháp luật  Không hoàn trả trực tiếp: khoản đóng góp bắt  buộc không mang tính đối giá được hoàn trả  gián tiếp qua việc sử dụng hàng hóa công  cộng, số thuế phải nộp không phụ thuộc vào  khối lượng lợi ích tiêu dùng hàng hóa công  cộng mà phụ thuộc vào quy mô kinh doanh  và thu nhập  Chuyển dịch một chiều    
 8. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.1.3 Sơ lược về quá trình ra đời và phát  triển của thuế:  Thuế ra đời, tồn tại và phát triển gắn  liền với sự ra đời của nhà nước  Thuế là cơ sở kinh tế để nhà nước tồn  tại và phát triển    
 9. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ a.Quá trình phát triển chung của thuế trên  thế giới: chia làm 3 giai đoạn lớn  TK 16 trở về trước:Mang tính chất hiện  vật, ngày công, nhà nước không trực  tiếp thu thuế  TK 18 đến TK 19: Hình thành hệ thống  thuế và tổ chức thu thuế ra đời  Đầu TK 19 đến nay:Các luật thuế và bộ  máy thu thuế hoàn chỉnh    
 10. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ b.Quá trình phát triển của thuế tại Việt Nam   Giai đoạn 1­Tkỳ phong kiến:thuế bằng hiện  vật ngày công  Giai đoạn 2­ Tkỳ thuộc địa nữa phong kiến:  chế độ thuế rất nặng nề, kìm hãm sự phát  triển kinh tế, nhân dân bị bần cùng hóa  Giai đoạn 3­ từ năm 1945­ 1954:hệ thống  thuế chưa hoàn chỉnh, thuế chỉ đáp ứng được  phần nhỏ chi tiêu của nhà nước, phần còn lại  phải bù đắp bằng nguồn phát hành, giá trị  đồng tiền bị giảm sút    
 11. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ  Giai đoạn 4 – từ năm 1954 đến năm 1975:ở  miền bắc chuyển sang hệ thống thuế nhiều  mức thuế suất; ở miền nam dựa vào viện trợ  của Mỹ, thu từ thuế chỉ chiếm 20% ngân sách  hàng năm  Giai đoạn 5­ từ sau ngày thống nhất đất  nước:hệ thống thuế được dần hoàn chỉnh để  đảm bảo tập trung các nguồn thu trong nền  kinh tế và thực hiện cam kết dỡ bỏ hàng rào  thuế quan    
 12. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.2 Vai trò của thuế   Thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu  cho NSNN  Thuế tham gia điều tiết kinh tế vĩ mô  Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện  công bằng xã hội trong phân phối  Thuế là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm  soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh    
 13. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.3 Các yếu tố cấu thành của 1 luật thuế  Tên gọi của thuế:Thể hiện đối tượng tác động hoặc mục tiêu của  việc áp dụng sắc thuế đó  Đối tượng nộp thuế ( người nộp thuế): là người đem tiền thuế nộp  cho nhà nước  Đối tượng chịu thuế:Giá trị hàng hóa dich vụ, giá trị tài sản, thu  nhập của doanh nghiệp hay cá nhân  Biểu thuế ­ Thuế suất: Yếu tố quan trọng nhất của một sắc  thuế.Nó phản ánh mức độ và yêu cầu của nhà nước trong việc  huy động vào NSNN  Giá tính thuế  Chế độ miễn giảm thuế  Thủ tục thu nộp thuế    
 14. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ • Các loại thuế suất: + Thuế suất cố định tuyết đối + Thuế suất tỉ lệ cố định + Thuế suất lũy tiến: Lũy tiến từng phần,  lũy tiến toàn phần    
 15. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.4 Hệ thống thuế 1.4.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống thuế a.Nguyên tắc công bằng: phải đối xử công bằng giữa các cá nhân  Tính công bằng tiếp cận theo lợi ích được hưởng  Tính công bằng tiếp cận theo khả năng chi trả + Công bằng ngang: đối xử như nhau đối với các cá nhân giống  nhau + Công bằng dọc: đối xử khác nhau với các cá nhân khác nhau b. Nguyên tắc hiệu quả đối với nền kinh tế, với số thu NSNN c. Nguyên tắc đơn giản về mặt hành chính: Phải đơn giản để việc  quản lý dễ dàng và không tốn kém d. Nguyên tắc linh hoạt: phải có khả năng thích ứng một các dễ  dàng với những hoàn cảnh kinh tế thay đổi    
 16. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.4.2 Phân loại thuế trong hệ thống thuế a.Theo đối tượng nộp thuế  Thuế gián thu:người nộp thuế và người  chịu thuế không đồng nhất  Thuế trực thu:có tính điều tiết thu nhập    
 17. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ b. Theo đối tượng chịu thuế  Thuế thu nhập: đánh vào thu nhập hình  thành  Thuế tiêu dùng:đánh vào hàng hóa tiêu  thụ và dịch vụ cung ứng  Thuế tài sản: đánh vào việc sở hữu, sử  dụng hay chuyển nhượng tài sản    
 18. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ c. Theo mối tương quan giữa thuế phải nộp và  thu nhập  Thuế có tính lũy tiến: lấy đi một phần thu  nhập lớn hơn khi thu nhập tăng  Thuế theo tỷ lệ: chiếm một tỷ lệ không đổi  trong thu nhập  Thuế có tính lũy thoái; người có thu nhập thấp  phải chịu gánh nặng thuế tương đối cao hơn  người có thu nhập cao    
 19. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.4.3 Lịch sử hình thành và phát triển hệ  thống thuế của nước CHXHCNVN Xem chi tiết tại  http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang­chu/ Gioi­thieu­nganh­thue/Lich­su­nganh­ thue    
 20. Chương 1  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 1.4.4 Hệ thống thuế hiện hành và định  hướng cải cách hệ thống a. Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam Thuế XNK, thuế TTĐB, Thuế GTGT,  Thuế TNDN, Thuế thu nhập cá nhân,  thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế sử  dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất,  thuế chuyển quyền sử dụng đất    
Đồng bộ tài khoản