Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 193 trang

2
3.478
lượt xem
2.224
download

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mìn. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước có khả năng sử dụng chính sách thuế để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Điều đó xuất phát từ chức năng điều chỉnh của thuế. Vì lợi...

Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản