Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - ĐH Kinh tế quốc dân

Chia sẻ: | Ngày: pdf 355 p | 823

0
1.417
views

Thương mại điện tử sẽ trở thành một nhân tố kinh tế có ý nghĩa toàn cầu. Cơ sở hạ tầng của Thương mại điện tử là mạng máy tính khi mà nó đạt đến trình độ tiêu chuẩn cho hoạt động kinh doanh, đời sống gia đình và hoạt động của các chính phủ.

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - ĐH Kinh tế quốc dân
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản