Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - ĐH Kinh tế quốc dân

Chia sẻ: bttanh4084857

Thương mại điện tử sẽ trở thành một nhân tố kinh tế có ý nghĩa toàn cầu. Cơ sở hạ tầng của Thương mại điện tử là mạng máy tính khi mà nó đạt đến trình độ tiêu chuẩn cho hoạt động kinh doanh, đời sống gia đình và hoạt động của các chính phủ.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo trình Thương mại điện tử căn bản - ĐH Kinh tế quốc dân

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản