Giáo trình thương mại quốc tế - Trường ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: anhhuyk13tc8

Thương mại quốc tế có thể được hiểu một cách đơn giản là hành vi mua bán liên quốc gia, có thể là mua bán qua biên giới hoặc mua bán tại chỗ với người nước ngoài. Tài liệu này sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm được nội dung kiến thức về thương mại quốc tế

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản