Giáo trình Thủy công Tập 1

Chia sẻ: ctnhukieu6

Trường đại học thuỷ lợi hà nội Ngô trí viềng, nguyễn chiến, nguyễn văn mạo nguyễn văn hạnh, nguyễn cảnh thái thủy công Tập 1 Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lời nói đầu Tập I gồm: - Phần II: Các loại đập. Tập II gồm: Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, đáp ứng sự phát triển đa dạng và phong phú của kỹ thuật thuỷ lợi và tài nguyên nước trong giai đoạn mới, Bộ môn Thuỷ công Trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức biên soạn lại giáo trình này. Khi biên soạn, các...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản