Giáo trình toán hình học không gian_ Toán tổng hợp

Chia sẻ: Huỳnh Văn Phước | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

0
439
lượt xem
233
download

Giáo trình toán hình học không gian_ Toán tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giáo trình toán hình học không gian_ Chủ đề " Toán tổng hợp", dành cho giáo viên, học sinh THPT tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình toán hình học không gian_ Toán tổng hợp

 1. TOÁN TỔNG HỢP
 2. Ví dụ 1 A E   E' B I G H M D F C N
 3. Ví dụ 2 S N J   I D A K M O C B CABRI
 4. Ví dụ 3 S M D A K N O C B E
 5. Ví dụ 4 S N J E G D A M K I B C CABRI
 6. Ví dụ 5 S I J G1 G D 2 A M G G N 4 3 B C
 7. Ví dụ 6a D' C' A' B' D P C M   Q K A N B CABRI
 8. Ví dụ 6b D' C' A' B' I H P D M C G E A B F
 9. Ví dụ 7 A N M P F D B O G E C
 10. Bài 1.T.1 S M N O' P Q A I D O C B K
 11. Bài 1.T.2 A K I E Q M O B P D F N J C
 12. Bài 1.T.3 S E G K C D F J A B
 13. Bài 1.T.4 S M R I F D C N O Q J A P B E
 14. Bài 1.T.5 S D C P K A B O F E
 15. Bài 1.T.6 S E M F K C D N J P A B
 16. Bài 1.T.7 y’ x S x’ M y Q J N C D P O A B I
 17. Bài 1.T.8 P z y N O' t x Q M C B O D   I A J K L
 18. Bài 1.T.9 S B' C' N P M O' A' Q D' E B C O A D
 19. Bài 1.T.10a,b O' A' D' B' C' E A O D M K J B C
 20. Bài 1.T.10c A' D' B' C' N I A D M J B C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản