Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) - NXB Giáo dục

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 270 trang

4
985
lượt xem
404
download

Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) có kết cấu nội dung trình bày gồm 6 chương học: Chương 1 tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; chương 2 hàm số một biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm và vi phân; chương 3 các định lí về giá trị trung bình và ứng dụng; chương 4 định thức-ma trận-hệ phương trình tuyến tính; chương 5 không gian vectơ; chương 6 phép tính tích phân của hàm số một biến. Cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong giáo trình và vận dụng vào học môn Toán cao cấp thật hiệu quả.

Giáo trình Toán học cao cấp (tập 1) - NXB Giáo dục
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản