Giáo trình trắc địa đại cương

Chia sẻ: ntgioi120405

Bề mặt tự nhiên của trái đất rất phức tạp với diện tích khoảng 510 triệu Km2, trong đó lục địa chỉ chiếm 29%, còn lại đại dương. Tuy nhiên,chênh lệch giữa nơi cao nhất của lục địa (khoảng 9km) và nơi thấp nhất của đại dương(khoảng 11km)cũng không đáng kể so với kích thước trái đất(đường kính khoảng 12000 km)

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản