GIÁO TRÌNH VẼ CƠ KHÍ

Chia sẻ: Baodiv Baodiv | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
594
lượt xem
113
download

GIÁO TRÌNH VẼ CƠ KHÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình vẽ cơ khí', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH VẼ CƠ KHÍ

  1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MIN H TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Leâ Khaùnh Ñieàn & Vũ Ti ến Đạt VEÕ KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ
  2. NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MIN H - 2007
Đồng bộ tài khoản