Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng - Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng

Chia sẻ: | Ngày: pdf 181 p | 2468

3
8.651
views

Giáo trình " Vẽ kỹ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng - Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản