Giáo trình về Luật kinh tế

Chia sẻ: cuulongvhit

Giáo trình về Luật kinh tế gồm 3 chương, trong đó chương 1 trình bày đại cương về luật kinh tế: một số vấn đề lý luận về luật kinh tế; vai trò của luật kinh tế; chủ thể kinh doanh và những vấn đề chung về doanh nghiệp, chương 2 trình bày pháp luật về các loại hình doanh nghiệp cụ thể, và nội dung cuối cùng trình bày về pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản