Giáo trình Vi điều khiển PIC

Chia sẻ: son2483

Khái niệm vi điều khiển (microcontroller - MC) đã khá quen thuộc với các sinh viên CNTT, điện tử, điều khiển tự động cũng như Cơ điện tử ... Nó là một trong những IC thích hợp nhất để thay thế các IC số trong việc thiết kế mạch logic. Ngày này đã có nh74ng MC tích hợp đủ tất cả các chức năng của mạch logic.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản