Giáo trình Word cơ bản

Chia sẻ: baophamcong

Các thao tác ban đầu khi soạn thảo: 1. Mở văn bản mới. -Ấn phím: Ctrl + N -Chọn menu File - New -Chọn biểu tượng: thứ nhất từ trái sang trên thanh standard 2. Lưu văn bản. - Ấn phím:Ctrl + S - Chọn menu File - Save -Chọn biểu tượng: thứ ba từ trái sang trên thanh standard 3. Đóng văn bản. - Ấn phím:Ctrl + W - Chọn menu File - Close - Chọn biểu tượng: nhấn vào biểu tượng X thứ nhất từ phải sang trên thanh standard...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản