GIẤY BIÊN NHẬN

Chia sẻ: nguyenphat

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Nội dung Text: GIẤY BIÊN NHẬN

Mẫu HTXTB - 3


CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GIẤY BIÊN NHẬN


Cơ quan đăng ký kinh doanh:..........................................................................
Địa chỉ trụ sở:...................................................................................................
Điện thoại:.......................................................... Fax:......................................
Email:..................................................................Website:...............................
Ngày..... tháng..... năm..... đã nhận của ông/bà:.................................................
đại diện của hợp tác xã:.....................................................................................
Các giấy tờ về việc:............................................................................................
Gồm:...................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ngày hẹn giải quyết:...../....../..............................................................................
........, ngày....... tháng....... năm........
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY BIÊN NHẬN
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản