Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
209
lượt xem
22
download

Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại tố cáo

  1. Code : NS – 12 – BM02 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp Tại....................................................................................(tên địa điểm tiếp nhận). Đã nhận của ông bà:............................................................................................... Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. Các tài liệu sau đây: 1- Đơn khiếu nại đề ngày...........................................có số trang......................... 2- Quyết định bị khiếu nại số............. ngày.......................có số trang 3- Tài liệu khác gồm:.............................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Giấy biên nhận được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Lập tại................, ngày......tháng......năm…….. Người giao Người nhận (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản