Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT

Chia sẻ: bac_zero

Tài liệu tham khảo biểu mẫu, văn bản - Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT.

Nội dung Text: Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc
̣ ̣ ̣ ́


́ ́ ̣ ̣
GIÂY CAM KÊT KHÔNG VI PHAM LUÂT ATGT

Kinh gưi:
́ ̀ ̉ ́
- Phong canh sat giao thông TPTH
- BGH trương ĐH Hông Đưc.
̀
̀ ̀
Tên tôi la: Lê Duy Minh. Sinh ngay: 02/10/1987.
Hiên đang là sinh viên : Lơp K7- ĐHSP Ly. Khoa KHTN
̣ ́
Trương ĐH Hông Đưc
̀
Sang ngay 26/05/2009, trên ngã tư gân hiêu sach nhân dân tôi có rẽ phai
́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉
khi có tin hiêu đen đo. Cac anh CSGT đã tam giư xe và phân tich cho tôi về
́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́
hanh vi vi pham luât ATGT cua minh. Sau khi nghe phân tich tôi tư thây minh
̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀
đã măc lôi, có thể gây nguy hai cho minh và nhưng ngươi tham gia giao thông
́ ̃ ̣ ̀
xung quanh. Tôi tư thây cân phai sưa đôi. Nghiêm chinh châp hanh luât ATGT
́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣
vì sư an toan cua ban thân và moi ngươi khi tham gia giao thông.
̀ ̉ ̉ ̣
Vì vây, tôi viêt giây nay hưa tư nay không vi pham luât ATGT. Nêu vi
̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́
pham, tôi xin chiu sư xư lí cua cơ quan CSGT.
̣ ̣ ̉
̀ ́
Ngay 27 thang 05 năm 2009
́ ̣ ̉
Xac nhân cua khoa KHTN Ngươi lam đơn
̀
Xac nhân cua trương ĐH Hông Đưc
́ ̣ ̉ ̀
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản