GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
3
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Mẫu HTXMG -1 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ Số:........... Đăng ký lần đầu: ngày........tháng........năm....... Đăng ký thay đổi lần thứ:.... ngày........tháng........năm........ Đăng ký lại lần thứ:.. ..ngày........tháng........năm........ 1. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)........................... Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài:....................................................... Tên hợp tác xã viết tắt:..................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................... Điện thoại:.......................................................... Fax:....................................... Email:.................................................................. Website:............................... 3. Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................... 4. Vốn điều lệ: ................................................................................................... 5. Điều lệ của hợp tác xã đã được Đại hội xã viên thông qua ngày...tháng... năm..... 6. Tên, địa chỉ chi nhánh................................................................................... 7. Tên địa chỉ văn phòng đại diện.................................................................... 8. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã: Họ và tên (ông/bà) Nơi thường trú Chức danh STT Ngày sinh CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản