GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
6
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giấy chứng nhận đăng ký hoạt động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA Mẫu HTXMG - 3 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Số:........... Đăng ký lần đầu: ngày........tháng........năm....... Đăng ký thay đổi lần thứ:.... ngày........tháng........năm........ Đăng ký lại lần thứ:.. ..ngày........tháng........năm........ 1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa)............................................. 2. Địa chỉ văn phòng đại diện:........................................................................... Điện thoại:..................................................... Fax:............................................. Email:..............................................................Website:..................................... 3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện:.................................................. 4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện:...........................Nam/Nữ..... Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:........................... Quốc tịch:.......................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ........................................................ Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:........................................................................ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................ Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................... Chữ của người đứng đầu đại ký văn phòng diện:................................................ 5. Hoạt động theo ủy quyền (ghi số quyết định Ban quản trị hoặc Nghị quyết đại hội xã viên) của hợp tác xã: (tên hợp tác xã ghi bằng chữ in hoa):............................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... Do: ............................................................. Cấp ngày:....../....../.......................... Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................. Điện thoại:........................................................ Fax:............................................. Email:................................................................Website:...................................... CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản