GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
148
lượt xem
5
download

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

  1. Mẫu HTXMG - 2 CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐĂNG KÝ KINH DOANH NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH Số:........... Đăng ký lần đầu: ngày........tháng........năm....... Đăng ký thay đổi lần thứ:.... ngày........tháng........năm........ Đăng ký lại lần thứ:.. ..ngày........tháng........năm........ 1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................... 2. Địa chỉ chi nhánh:......................................................................................... Điện thoại:..................................................... Fax:............................................ Email:..............................................................Website:.................................... 3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:........................................................ 4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:..........................................Nam/Nữ..... Sinh ngày:....../....../....... Dân tộc:........................... Quốc tịch:.......................... Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ........................................................ Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................ Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................... Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh:............................................................... 5. Hoạt động theo ủy quyền (ghi số quyết định Ban quản trị hoặc Nghị quyết đại hội xã viên) của hợp tác xã: (tên hợp tác xã ghi bằng chữ in hoa):.............................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... Do: .............................................................. Cấp ngày:....../....../........................ Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................ Điện thoại:.......................................................... Fax:......................................... Email:..................................................................Website:................................... CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
  2. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản