Giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
24
download

Giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở y tế, Giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy chứng nhận thời gian thực hành chuyên môn

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN Cơ quan:.................................................................................................... CHỨNG NHẬN - Ông (Bà):.....................................................................................Sinh năm............. - Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. - Công tác tại khoa/phòng:......................................................................................... - Chức vụ hiện nay:................................................................................................... - Trình độ chuyên môn:............................................................................................. Đã trãi qua thời gian thực hành chuyên môn tại cơ quan của chúng tôi: * Trong lĩnh vực:....................................................................................................... Tại khoa/phòng:..................................................................................................... Từ ngày...........tháng.........năm...............đến ngày...........tháng........năm................ * Trong lĩnh vực:....................................................................................................... Tại khoa/phòng:..................................................................................................... Từ ngày...........tháng.........năm...............đến ngày...........tháng........năm................ * Trong lĩnh vực:....................................................................................................... Tại khoa/phòng:..................................................................................................... Từ ngày...........tháng.........năm...............đến ngày...........tháng........năm................ * Trong lĩnh vực:....................................................................................................... Tại khoa/phòng:..................................................................................................... Từ ngày...........tháng.........năm...............đến ngày...........tháng........năm................ Trong quá trình công tác, cán bộ trên không mắc sai phạm gì đáng kể trong công tác chuyên môn kỹ thuật và không bị kỷ luật về vi phạm các qui định Y đức của người thầy thuốc. ...............ngày.........tháng.......năm......... Thủ trưởng cơ quan (ký tên, đóng dấu)
  2. (Ghi chú: Mẫu dùng cho lĩnh vực hành nghề Y, YHCT)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản