Giấy đặt cọc mua nhà

Chia sẻ: monkey68

Trước khi ký hợp đồng mua nhà cần ký Giấy đặt cọc để đảm bảo giao dịch mua bán nhà được diễn ra

Nội dung Text: Giấy đặt cọc mua nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2006, tại Số ___________________, Thành phố Hà
Nội, chúng tôi gồm:


BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)
Bà _________, CMND số ___________________tại CA thành phố Hà Nội
Và Ông ______________, CMND số _______________thành phố Hà Nội.
Đồng sở hữu ngôi nhà số
Bà ___________đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông ______________(có Giấy uỷ quyền
kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số
__________________________________________.


BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)
Ông/Bà: …
Sinh ngày:
Hộ khẩu thường trú:
CMND số:


Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:
Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: … để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp
đồng mua/bán ngôi nhà tại số
Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa
vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì
số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán
nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số
tiền là…
Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới
đây để làm bằng chứng.1
BÊN A BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản