Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giấy đề nghị lĩnh xăng dầu

Chia sẻ: Bui Thi Nga | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

0
66
lượt xem
3
download

Tham khảo tài liệu 'giấy đề nghị lĩnh xăng dầu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Giấy đề nghị lĩnh xăng dầu
Nội dung Text

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH XĂNG, DẦU Người đề nghị:………………………………………Bộ phận……………………………………………... Lý do: ………………………………………………………………………………………………………. Số lượng Số lượng Chữ ký người STT Tên vật tư Đơn vị Ghi chú đề xuất thực lĩnh nhận 1 2 3 Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Người đề nghị Phụ trách bộ phận An ninh Thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT GIẤY ĐỀ NGHỊ LĨNH XĂNG, DẦU Người đề nghị:………………………………………Bộ phận……………………………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………………………………….. Số lượng Số lượng Chữ ký người STT Tên vật tư Đơn vị Ghi chú đề xuất thực lĩnh nhận 1 2 3 Đại Lải, ngày tháng năm 2013 Người đề nghị Phụ trách bộ phận An ninh Thủ kho
Đồng bộ tài khoản