Giấy đề nghị thẩm định giá bất động sản

Chia sẻ: 7sac_cauvong

Tài liệu tham khảo mẫu Giấy đề nghị thẩm định giá. Lưu ý: Nếu nhiều danh mục tài sản đề nghị liệt kê theo mẫu danh mục thẩm định giá kèm theo. Các khoản tiền dịch vụ thẩm định cho Công ty bằng tiền mặt

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản