Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: pretty1

Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Nội dung Text: Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản