Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

1
3.620
lượt xem
117
download

Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Giấy khai sinh (Bản sao) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp
Nội dung Text

    Có Thể Bạn Muốn Download

    Đồng bộ tài khoản