Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
3
download

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giấy phép khai thác tận thu khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

  1. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:BộTài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Giấy phép khai thác tận 500 000 đồng/1 Thông tư số 20/2005/TT- 1. thu khoáng sản giấy phép BTC ng...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực 1. thuộc Trung ương 2. Gửi phiếu hẹn Kết quả thẩm định hồ sơ: a) Nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ; 3. b) Nếu hợp lệ thì làm phiếu tiếp nhận hồ sơ (thời gian 07 ngày làm việc): - Kiểm tra thực địa 4. Trình dự thảo giấy phép lên cơ quan có thẩm quyền 5. Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với giấy phép 6. Đăng ký và phát hành giấy phép
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khai 1. thác khoáng sản Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê 2. duyệt theo quy định Bản đăng ký cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có 3. thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoảng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tồ chức đã được cấp giấy phép thăm dò 4. hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin khai thác tận thu khoáng sản. Mẫu Thông tư số 01/2006/TT- 1. số 07 BTNMT... Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản. Mẫu Thông tư số 01/2006/TT- 2. số 16 BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Phạm vi hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 6 của Luật Khoáng sản được quy định như sau: a) Doanh nghiệp trong nước, kể cả doanh nghiệp có Nghị định số vốn đầu tư nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế 1. 160/2005/NĐ-CP có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt n... động khoáng sản được khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; b) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam được khảo sát, thăm dò khoáng sản;
  5. Nội dung Văn bản qui định c) Cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động khoáng sản dược khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác tận thu khoáng sản. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này có các diều kiện sau đây thì được xem xét cấp giấy phép hoạt động khoáng sản: - Có đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; - Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, Nghị định số 2. phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến; 07/2009/NĐ-CP - Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản ng... đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. - Trường hợp xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không bắt buộc phải tiến hành thăm dò quy định tại khoản 2 Điều 41 (sửa đổi, bổ sung) của Luật Khoáng sản, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản này, còn phải bảo đảm điều kiện sản phẩm khai thác được
  6. Nội dung Văn bản qui định chỉ phục vụ cho việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đê điều”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản