Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Chia sẻ: retcl83

Tài liệu tham khảo Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi - Mẫu số C4-09/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

Nội dung Text: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

Mẫu số C4-09/KB
Không ghi vào
GIẤY RÚT TIỀN MẶT (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
khu vực này
Từ tài khoản tiền gửi của Bộ Tài chính)
Số: ……………………..


Đơn vị lĩnh tiền:...........................................................................................Mã ĐVQHNS: .......................
phẦn KBNN ghi
Địa chỉ:........................................................................................................................................................
Nợ TK:
Tài khoản số: ...................................Mã cấp NS...........Tại KBNN: ..........................................................
Người lĩnh tiền:...........................................................................................................................................
Có TK:
CMND số:...............................................Cấp ngày: ...................................Nơi cấp: ................................

Nội dung Số tiền
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................


PHẦN KBNN

Đơn vị lĩnh tiền
BỘ PHẬN KIỂM SOÁT ngày ………

Kiểm soát Phụ trách Ngày … tháng … năm …
Kế toán trưởng Chủ tài khoản
BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ VÀ TRẢ TIỀN ngày ....

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày … tháng … năm …
Người nhận tiền
(Đă nhận đủ tiền)
(Ký, ghi rõ họ tên)
49
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản