GIẤY THỎA THUẬN 1 Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Chia sẻ: duongchauphu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY THỎA THUẬN 1 Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất - Tôi tên là : ....................................... sinh năm :...................................... Chứng minh nhân dân số : ...................... do : ........................................... cấp ngày : .................................. tháng ...................... năm ....................... Địa chỉ thường trú : ................................................................................... ................................................................................................................ - Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất : . Diện tích : ............................ m2 . Thuộc thửa :........ Tờ bản đồ số ........ bộ địa chính ............................

Nội dung Text: GIẤY THỎA THUẬN 1 Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY THỎA THUẬN 1
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

- Tôi tên là : ....................................... sinh năm :......................................
Chứng minh nhân dân số : ...................... do : ...........................................
cấp ngày : .................................. tháng ...................... năm .......................
Địa chỉ thường trú : ...................................................................................
................................................................................................................
- Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất :
. Diện tích : ............................ m2
. Thuộc thửa :........ Tờ bản đồ số ........ bộ địa chính .........................
......................................................................................................
- Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất
tỷ lệ 1/500 số : ngày .................. tháng .................... năm ...........................
do đơn vị đo đạc lập là ..............................................................................
- Nguyên phần đất do người đang quản lý sử dụng có tên là :
. Ông (Bà): ..................................................... sinh năm :..................
. Chứng minh nhân dân số :.................. do : ....................................
cấp ngày : ...................... tháng .................... năm ...........................
. Địa chỉ thường trú :........................................................................
................................................................................................................
- Chúng tôi cùng thỏa thuận thống nhất để Ông (Bà): ..................................
lập hồ sơ xin sử dụng .................... m2 đất nêu trên. Khi có quyết định giao
đất (hoặc cho thuê đất) của cơ quan có thẩm quyền cho Ông (Bà) :
................................................................................................................
.Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm thỏa thuận và giao nhận tiền bồi thường
bằng giấy xác nhận hoàn tất việc bồi thường giữa hai bên.
Bên lập hồ sơ sử dụng đất Bên có đất
(ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn) nơi có đất
(xác nhận chữ ký)
1
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/
2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản