Giấy ủy quyền

Chia sẻ: chicilonhn

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Số: ........../UQ-TT/2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2009 GIẤY ỦY QUYỀN - Căn cứ Giấy chứng

Nội dung Text: Giấy ủy quyền

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ........../UQ-TT/2009
====== o0o ======

Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2009

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2002000358 do Sở kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Bắc Giang cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 30 tháng 08 năm 2005.

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty.

- Xét tình hình hoạt động của Công ty TNHH Tín Trực.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC

- Ủy quyền cho Ông : HUỲNH HUỆ NHÂN.

- Chức vụ : Giám đốc Nhà máy 1 Công ty TNHH Tín Trực.

- Là người thay mặt cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động trong sản xuất
kinh doanh và ký kết các Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Thương mại, Chứng từ Xuất
nhập khẩu Hải quan, Thanh khoản... Thời gian ủy quyền kể từ ngày 12 tháng 09 năm 2009
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Ông Huỳnh Huệ Nhân chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Tổng Giám đốc
về việc ký kết của mình trong thời gian ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
Huỳnh Huệ Nhân La Mỹ Hoàn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản