Giấy ủy quyền - Biểu mẫu

Chia sẻ: tamachtq

Mẫu giấy ủy quyền...Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ./. Bên nhận ủy quyền Bên ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Tạ Văn Mạch Hà Thị Bích Ngọc Xác nhận của chính quyền địa phương.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản