Giấy ủy quyền - Biểu mẫu

Chia sẻ: tamachtq

Mẫu giấy ủy quyền...Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ./. Bên nhận ủy quyền Bên ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Tạ Văn Mạch Hà Thị Bích Ngọc Xác nhận của chính quyền địa phương.

Nội dung Text: Giấy ủy quyền - Biểu mẫu

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chiêm hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2010 GIẤY ỦY QUYỀN I/ Bên ủy quyền. Bà: Hà Thị Bích Ngọc Số CMT 070829357 Cấp ngày 16/07/2006 Nơi cấp: CA Tuyên Quang Đ/c TT. Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang II/ Bên được ủy quyền. Ông: Tạ Văn Mạch Số CMT: 070576013 Cấp ngày: 06/01/2009 Nơi cấp: CA Tuyên Quang Đ/c xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang III/ Nội dung ủy quyền. - Chuyển đổi số thuê bao 0986820555 từ trả sau thành trả trước nhưng vẫn mang tên tôi, với lý do tôi đang có việc bận nên không thể ra cửa hàng giao dịch của Viettel để chuyển đổi được. - Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ./. Bên nhận ủy quyền Bên ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Tạ Văn Mạch Hà Thị Bích Ngọc Xác nhận của chính quyền địa phương.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản