Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.497
lượt xem
54
download

Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung" được soạn thảo dựa trên cơ sở Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm xác định nội dung đã được chỉnh sửa. Bạn đọc có thể tải về máy tham khảo và soạn thảo cho mình một mẫu giấy xác nhận mới hoặc trực tiếp điền thông tin vào mẫu giấy xác nhận điều chỉnh nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

 Nhằm giúp các bạn hiểu rõ nội dung chi tiết của tài liệu "Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung", chúng tôi đã trích dẫn mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung dưới đây mời các bạn cùng tham khảo:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)...
             
 

Số:____/_______
                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
                                                         ––––––––––––––––––––––––
 
                                                         ngày.......  tháng ........ năm...........
 
 
 
GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG
Giấy phép xây dựng        
Biên bản kiểm tra hoàn công
  
 
 
 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân  thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đơn của Ông (Bà).....................………, ngày......tháng.....năm......... về việc đề nghị điều chỉnh nội dung :
 
+ Giấy phép xây dựng số :..............……………………………………, ngày.....tháng........năm …………..do.......................cấp và các chứng thư kèm theo.
+ Biên bản kiểm tra hoàn công số:............………………………………, ngày.......tháng........năm ……….do...............………………………… cấp và các chứng thư kèm theo.
 
Qua đối chiếu hồ sơ, ……………………..xác nhận nội dung được điều chỉnh như sau :
+ Nội dung trong   
    Giấy phép xây dựng  ¨          Biên bản kiểm tra hoàn công  ¨
.....................................................................................................................................................................................................   
.....................................................................................................................................................................................................   
.....................................................................................................................................................................................................   
+ Nội dung điều chỉnh: ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 

      Giấy xác nhận này được lập thành 02 (hai) bản, cấp cho Ông/Bà:.…….................…. 01 (một) bản, lưu tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ..............….... hoặc Sở Xây dựng 01 (một) bản và có giá trị pháp lý đính kèm Giấy phép xây dựng số .........................…………………………...,  ngày.........tháng….....năm...….
 
                                                                                                          GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
                                                                                                    TUN. CHỦ TỊCH UBND QUẬN (HUYỆN)......
                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
 
 
 
 

Các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang Tailieu.vn để tải tài liệu về máy và tham khảo. Bên cạnh đó, Tailieu.vn còn sưu tầm và chia sẻ một số giấy xác nhận khác như: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàngGiấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2011 của Cty cổ phần

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản