GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

Chia sẻ: buingak4

Tham khảo tài liệu 'giấy xin phép ra ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI
BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

Đại Lải, ngày tháng năm 2013

Kính gửi : - Ban QLDA Flamingo Đại Lải Resort

Người đề nghị :
…………………………………………………………………………….
Bộ phận :
…………………………………………………………………...........................
Lý do : …………………………………………………………………...............................
Thời gian : Từ…………..…giờ …………..….phút. Đến……….
…..giờ…………….phút
Người đề nghị Phụ trách bộ phận Người duyệt
(ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên)
…………………………………………………………………………….......
Xác nhận giờ ra :……….........giờ………….phút Bảo vệ
Xác nhận giờ vào :………......giờ………….phút (ký, ghi rõ họ tên )
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HẠC ĐẠI LẢI
BAN QLDA FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

GIẤY XIN PHÉP RA NGOÀI

Đại Lải, ngày tháng năm 2013

Kính gửi : - Ban QLDA Flamingo Đại Lải Resort

Người đề nghị :
…………………………………………………………………………….
Bộ phận :
…………………………………………………………………...........................
Lý do : …………………………………………………………………...............................
Thời gian : Từ……………..…giờ ……...…….phút. Đến……….
…..giờ…………….phút
Người đề nghị Phụ trách bộ phận Người duyệt
(ký,ghi rõ họ tên) (ký,ghi rõ họ tên)……………………………………………………………………………
Xác nhận giờ ra :……….........giờ………….phút Bảo vệ
Xác nhận giờ vào :………......giờ………….phút (ký, ghi rõ họ tên )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản