Giới thiệu cách dùng của cụm động từ “break +”

Chia sẻ: vetnangcuoitroi_2305

Trong tiếng Anh, có một số động từ khi được kết hợp với các giới từ lại mang những ý nghĩa mới khác với nghĩa gốc của động từ đó. “Break” là một động từ như thế.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản