Giới thiệu cách dùng của cụm động từ “break +”

Chia sẻ: vetnangcuoitroi_2305

Trong tiếng Anh, có một số động từ khi được kết hợp với các giới từ lại mang những ý nghĩa mới khác với nghĩa gốc của động từ đó. “Break” là một động từ như thế.

Nội dung Text: Giới thiệu cách dùng của cụm động từ “break +”

 

  1. Giới thiệu cách dùng của cụm động từ “break +” Trong tiếng Anh, có một số động từ khi được kết hợp với các giới từ lại mang những ý nghĩa mới khác với nghĩa gốc của động từ đó. “Break” là một động từ như thế. 1. Break away: thoát khỏi sự kiểm soát Ví dụ:
  2. ·In 1960s many African countries broke away from its colonialits and became independent. (Vào những năm 1960s nhiều quốc gia châu Phi đã thoát khỏi sự kiểm soát của thực dân và trở nên độc lập) 2.1. Break into: đột nhập Ví dụ: ·Last night a burglar broke into my house and stole my computer.
  3. (Tối hôm qua một tên trộm đã đột nhập vào nhà và ăn trộm cái máy tính của tôi) 2.2. Break into: bắt đầu làm gì đó một cách đột ngột Ví dụ: ·Their face broke into a smile. (Họ bỗng nở nụ cười) 3. Break off: dừng lại, thôi Ví dụ: He broke off in the middle of the journey.  (Anh ta bỏ dở chuyến đi giữa chừng) 4.1. Break out : nổ ra đột ngột Ví dụ: ·The revolution has broken out in the middle of September. (Cuộc cách mạng đột ngột nổ ra vào trung tuần tháng 9)
  4. 4.2. Break out: trốn thoát Ví dụ: ·A dangerous prisoner has broken out from the prison early this morning. (Một tù nhân nguy hiểm đã trốn thoát khỏi nhà tù sáng sớm nay) 5.1. Break up: chia thành / vỡ thành từng mảnh Ví dụ: ·The mirror broke up. (Tấm gương vỡ thành từng mảnh) 5.2. Break up : chấm dứt, dừng Ví dụ: ·The conference broke up at 5:30 p.m (Hội nghị kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều) 5.3. Break up with somebody: chia tay với ai
  5. Ví dụ: ·She has already broken up with her husband. (Cô ấy đã chia tay với chồng) Hi vọng sau khi đọc bài này, các bạn có thể sử dụng và hiểu động từ “break” đúng nhé. Chúc các bạn thành công. Luna Nguyễn
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản