Giới Thiệu Cây Lau Sậy

Chia sẻ: nguyenthikhanhly

Tài liệu tham khảo về cây lau sậy

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giới Thiệu Cây Lau Sậy

Giới Thiệu Cây Lau Sậy
 Cây sậy tên khoa học :
Phragmites communis 
 Cây lau tên khoa học : 
Saccharum arundinaceum 
 Lau sậy là loài cây thủy sinh
thuộc họ lúa rễ cắm sâu
xuống lớp bùn đáy,thân 1
phần trong nước 1phần
vươn lên khỏi mặt đât, lá
hoàn toàn ở trên mặt
nước.Phát triển thành dạng
bụi.

05/27/10 Bãi lau sậy 1
Đặc Điểm Cây Lau Sậy
 Hệ rễ rất phát triển mọc cắm 
sâu vào lớp bùn đất tạo điều 
kiện cho hệ vsv xung quanh rất 
phát triển=> phân hủy chất hữu 
cơ và hấp thụ kim loại nặng 
trong nhiều loại nước thải khác 
nhau .
 Thân: Có thân dày và có thể 
cao tới 4m sau 5 năm .
 Lá: có khả năng quang hợp rất 
cao.
 Ngoài ra có khả năng hấp thụ 
và vận chuyển oxy đặc biệt.05/27/10
Rễ và thân 2
Đặc Điểm Cây Lau Sậy
 Biên độ nhiệt:
 Phục hồi nhanh
 Thích ứng với ph rộng
 Mọc trên nhiều môi trường 
nước ô nhiễm khác nhau.
 Rất phù hợp với điều kiện 
nhiệt đới nóng ẩm và có 
nhiều khu vực nước ngập 
bỏ hoang của Việt Nam.05/27/10
Thân và lá 3
Nhân Giống Lau Sậy
 Lau sậy có thể lan 
rộng mọc tự nhiên với 
tốc độ nhanh.
 Tái sinh cây bằng rễ, 
thân…
Cây sậy lan rộng
05/27/10 4
Lau Sậy Xử Lý Nước Ô Nhiễm
 Phương pháp dùng lau sậy xử lý nước thải do Giáo 
sư Kathe Seidel người Đức đưa ra từ những năm 60 
của thế kỷ 20 .Trên thế giới đã được ứng dụng ở 
nhiều nước như: Thụy Sĩ, Đức... .
 Tại Việt Nam đã và đang được nghiên cứu và áp 
dụng.
 Biện pháp này rất đơn giản,dễ làm, hiệu quả kinh tế 
cao, bền vững và có lợi với môi trường sinh thái.05/27/10 5
Thiết Kế Cánh Đồng Lau Sậy Xử
Lý Nước Thải:
• Mỗi ô khoảng 0,4ha 
• Cấu tạo gồm: trên cùng là lau sậy được trồng với mật 
độ 20 cây/m2 trên lớp đất và phân. Lớp tiếp theo là cát 
0,1 mét, rồi đến lớp sỏi cỡ lớn dày 0,55 mét và sỏi nhỏ 
0,25 mét. Ở độ sâu 0,7 mét, cứ cách 10 mét đặt các 
ống thoát nước đường kính 100 mm. 
• Tải trọng lọc trên cánh đồng lau sậy đạt 750 
m3/ha/ngày. 


05/27/10 6
Quy trình hoạt động:
 Nước thải tập trung từ bồn chứa được bơm vào bãi 
thấm qua “bộ lọc” là tấm thảm rễ lau sậy, sau đó tiếp 
tục thấm qua các lớp vật liệu lọc, rồi chảy xuống các 
ống thoát nằm phía dưới và thải ra tự nhiên. Nước sau 
xử lý đạt tiêu chuẩn loại B. Độ pH và các chỉ số sinh 
hoá ổn định cho phép vi sinh vật hoạt động bình 
thường, riêng chất rắn lơ lửng đạt loại A (50mg/l). 
 Thời gian hoạt động của thiết bị này vào khoảng từ 30 
năm đến 50 năm. Ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 
đới có thể lên đến 75 năm.


05/27/10 7
05/27/10 8
Quy trình hoạt động:

 Kích thước của thiết bị:
  Xác định bởi sức nén thuỷ lực và mục tiêu 
xử lý nước thải. Thuỷ lực học của thiết bị rễ 
cây là dòng chảy trong đất của thiết bị 
được mô tả gần đúng thông qua định luật 
lọc DARCY. 05/27/10 9
Quy trình hoạt động:

Theo đó thì vận tốc chảy của dòng chảy nhiều 
tầng phụ thuộc vào độ thẩm thấu của đất và vào 
sự chênh lệch áp suất hiện tại, được biểu diễn 
bằng phương trình: 
vf = kf * j m/s 
Trong đó: 
 vf: vận tốc chảy trung bình 

 kf: giá trị thẩm thấu ngang (m/s)

 j: độ chênh áp suất (m/s ). 


05/27/10 10
Quy trình hoạt động:

  Dựa theo tiết diện dòng chảy có mối quan hệ sau đây về 
lượng nước được chuyển dịch: 

q = a * vf = h * b * kf * j m3/s 

Trong đó: 

q: lượng dòng chảy m3/s .
 a: tiết diện dòng chảy m2 .

 h: độ sâu dòng chảy m2 .

 b: chiều rộng của thiết bị m. 
05/27/10 11
Quy trình hoạt động:

 Độ sâu dòng chảy và độ sâu có tác dụng của 
cây bằng khoảng 0,5m ­ 1,0m 

 Độ chênh lệch áp suất được tính từ độ nghiêng 
dưới đáy của thiết bị và chênh lệch mặt nước của 
nước chảy vào và ra. 

 Độ thẩm thấu được thể hiện qua giá trị thẩm 
thấu kf m/s. Trong đất trồng lau sậy độ thẩm 
thấu có tính không đẳng hướng. 

05/27/10 12
Quy trình hoạt động:

  Các phản ứng hoá sinh trong đất được mô tả qua 
phương trình sau: 

ct = co * exp ­k*t 

  Trong đó: 
   ct: nồng độ chất bẩn trong nước chảy ra (mg/l)
   co: nồng độ chất bẩn trong nước chảy vào (mg/l)
   exp: hàm mũ 
   k: hằng số phản ứng (l/h)
   t: thời gian lưu (h) 
05/27/10 13
  Ví dụ nước thải sinh hoạt: Trên một diện 
tích 7500m2 có thể xử lý nước thải của 
khoảng 1000 đến 4000 dân. Thiết bị này 
có thể áp dụng cho mỗi hộ gia đình có 4 
nhân khẩu đến các làng xã, thị trấn trên 
20.000 dân. 05/27/10 14
Ứng Dụng Trên Thế Giới
 Ở Hunggari, Canađa: 
    Các thông số đo về Nitơ Amoni, Nitrat, 
Phosphat, BOD tại những nơi đặt thiết bị n cho tỷ 
lệ phân huỷ từ 92 đến 96%. 
    Nước thải công nghiệp có chứa lưu huỳnh và 
asen hay nước thải nông nghiệp có chứa nhiều 
phân gia súc không thể sử dụng được do chúng 
chứa nhiều nitơ và phốt pho cũng được lọc sạch. 


05/27/10 15
Ứng Dụng Trên Thế Giới
 Ở Pháp 
  Để xử lý nước thải có chứa kim loại đã phân huỷ 
những chất như COD, BOD5, Crom, Đồng, 
Nhôm, Sắt, Chì, Kẽm từ 90 đến 100%. 
 Ở Thụy Sỹ và Đức:

  Tại các sân bay quốc tế Klothen ở Zurich Thuỵ 
Sỹ và Schonefeld Berlin CHLB Đức đã sử dụng 
thiết bị rễ cây để xử lý nước thải đặc biệt phát 
sinh sau khi lau, rửa máy bay. Bề mặt máy bay 
được phun nước glycol. Nước này sẽ được thu 
gom lại và lọc sạch. 

05/27/10 16
Giá thành phương pháp xử lý nước
này thế nào ?
 Tại Hăm ­ buốc Đức, để xây dựng một nhà 
máy kỹ thuật xử lý nước thải người ta phải 
bỏ 6,5 triệu Mác và khoảng 1,5 triệu Mác 
cho chi phí vận hành mỗi năm. Trong khi 
đó để xây dựng một thiết bị xử lý nước thải 
bằng rễ cây, chỉ mất khoảng 800.000 Mác 
và 600 Mác vận hành mỗi năm. 


05/27/10 17
Ứng Dụng Tại Việt Nam
 Bãi rác Khánh Sơn (tại
phường Hòa Khánh Nam,
Liên Chiểu, Đà Nẵng) xử lý
nước rò rỉ:(4 sinh viên khoa
Môi trường ĐH Bách khoa
Đà Nẵng thực hiện tháng
4/2007)
 Sự kết hợp hài hòa giữa
lau sậy với công nghệ lắng
lọc (vật liệu học) như sỏi,
cát... trong hồ đã cho kết quả
bất ngờ. Nước thải từ màu
đen thẫm, hôi thối chuyển
sang trong, đẹp mắt!
05/27/10 18
Bể lọc nước dùng lau sậy
Ứng Dụng Tại Việt Nam
Bệnh viện Nhân Ái Tỉnh Bình Phước 
  Hiện tại Bệnh viện Nhân Ái phải điều trị 
cho khoảng 200 bệnh nhân mỗi ngày với 
lượng nước thải ra tương đương với 100 m3 
một ngày phương pháp này đang đựợc áp 
dụng. 05/27/10 19
Ứng Dụng Tại Việt Nam
 Với sự hỗ trợ kỹ thuật của 
tập đoàn Ebara (Nhật Bản), 
nhiều khu dân cư, khu du 
lịch, làng nghề và khu công 
nghiệp tại một số địa 
phương thuộc lưu vực sông 
Hồng và sông Cửu Long đã 
triển khai phương pháp làm 
sạch nước sông bị ô nhiễm 
bằng cách trồng cây sậy 

Mô hình xử lý nước
05/27/10 20
Phương pháp này có thể được sinh
viên ĐH Đà Lạt áp dụng không???

 Trên địa bàn đà lạt có
rất nhiều hồ bị ô
nhiễm nặng : Hồ Xuân
Hương, Hồ ĐH…
 Liệu với kiến thức sẵn
có sinh viên ĐH đà lạt
đặc biệt là sinh viên
CNSH chúng ta có thể
áp dụng không??
05/27/10 21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản