Giới thiệu chung về môn học CAD/CAM CNC P2

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
157
lượt xem
95
download

Giới thiệu chung về môn học CAD/CAM CNC P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Schematic illustration of a computer-integrated manufacturing system. Source:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu chung về môn học CAD/CAM CNC P2

  1. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 35
  2. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Là sự liên kết toàn bộ giữa CAD và CAM vào một quá trình giám sát và điều khiển hoàn toàn bằng máy tính 36
  3. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Flexible Mass Small batch Manufacturing Customization Customized NEW CHOICES TRA DIT ION AL Mass PRODUCT FLEXIBILITY Production Continuous CH Process OIC ES Standardized Small BATCH SIZE Unlimited Relationship of Computer-Integrated Manufacturing Technology to Traditional Technologies 37
  4. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) 38
  5. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Schematic illustration of a computer-integrated manufacturing system. Source: After U. Rembold. 39
  6. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) (a) Functional layout of machine tools in a traditional plant. Arrows indicate the flow of materials and parts in various stages of completion. (b) Group-technology (cellular) layout. Legend: L – lathe, M = milling machine, D = drilling machine, G = grinding machine, A = assembly. Source: After M. P. Groover. 40
  7. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Group technology (Công nghệ nhóm) Grouping parts according to their (a) geometric similarities and (b) manufacturing attributes. 41
  8. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Classification and coding system according to Optiz consisting of a form code of 5 digits and a supplementary code of 4 digits. 42
  9. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Classification and coding system according to Optiz consisting of a form code of 5 digits and a supplementary code of 4 digits. Typical multiClass code for a machined part. Source: Courtesy of Organization for Industrial Research. 43
  10. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Ưu điểm của hệ thống Tính linh hoạt của sản phẩm, của sản lượng và của vật liệu Nâng cao năng suất và chất lượng gia công Hoàn thiện giao diện giữa thiết kế và sản xuất Giảm lao động trực tiếp và lao động gián tiếp Thiết kế có năng suất và độ chính xác cao Tiêu chuẩn hoá cao và sử dụng vật liệu hợp lý Tiết kiệm thời gian và mặt bằng sản xuất Loại trừ các công việc lặp lại không cần thiết Giảm thời gian giám sát sản xuất và số cán bộ thực hiện công việc này 44
Đồng bộ tài khoản