Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

1
1.423
lượt xem
624
download

Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và các phương pháp tiếp cận được dùng trong các hệ thống truyền dữ liệu.Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu. Truyền số liệu và mạng truyền số liệu. Nghi thức. Giới thiệu một số nghi thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu

 1. Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu
 2. Chương 1: Giới thiệu kỹ thuật truyền số liệu (KTTSL) bvhieu@dit.hcmut.edu.vn 1
 3. Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL • Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu • Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu • Nghi thức • Giới thiệu một số nghi thức Bộ môn Kỹ thuật máy tính 2
 4. Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL • Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu • Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu • Nghi thức • Giới thiệu một sô nghi thức Bộ môn Kỹ thuật máy tính 3
 5. Ứng dụng truyền số liệu • Ứng dụng dữ liệu • Ứng dụng âm thanh • Ứng dụng hình ảnh • Ứng dụng thời gian thực Bộ môn Kỹ thuật máy tính 4
 6. Mô hình hệ thống truyền số liệu Source System Destination System Trans- Trans- Des- Source mission Receiver mitter tination System Sơ đồ khối tổng quát (mô hình Shannon) Bộ môn Kỹ thuật máy tính 5
 7. Hệ thống truyền dữ liệu là gì? • Tập hợp các thiết bị được kết nối thông qua môi trường truyền dẫn truyền thông tin từ nguồn phát đến đích • Thông tin vs. Dữ liệu Bộ môn Kỹ thuật máy tính 6
 8. Tác vụ của hệ thống truyền số liệu • Sử dụng hệ thống truyền dẫn • Giao tiếp • Tạo tín hiệu • Đồng bộ • Quản lý việc trao đổi dữ liệu • Phát hiện và sửa lỗi • Điều khiển dòng dữ liệu • Định vị địa chỉ và tìm đường • Khôi phục • Định dạng thông báo • An ninh • Quản trị mạng Bộ môn Kỹ thuật máy tính 7
 9. Truyền số liệu Source System Destination System Trans- Trans- Des- Source mission Receiver mitter tination System • Các vấn đề truyền số liệu dạng thô – Truyền dẫn dữ liệu (data transmission) – Mã hóa dữ liệu (data encoding) – Kỹ thuật truyền dữ liệu số (digital data communication) – Điều khiển liên kết dữ liệu (data link control) – Phân hợp kênh (multiplexing) Bộ môn Kỹ thuật máy tính 8
 10. Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL • Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu • Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu • Nghi thức • Giới thiệu một số nghi thức Bộ môn Kỹ thuật máy tính 9
 11. Mạng truyền số liệu • Giao tiếp điểm điểm • Thực tế gặp nhiều vấn đề – Các thiết bị ở xa nhau – Số kết nối bằng O(n2) số phần tử kết nối • Cần mô hình kết nối khác: Mạng Bộ môn Kỹ thuật máy tính 10
 12. Mạng truyền số liệu • Phân loại theo phạm vi – Mạng cục bộ (LAN) – Mạng diện rộng (WAN) • Phân loại theo kiến trúc và kỹ thuật trao đổi dữ liệu – Mạng chuyển mạch: • Chuyển mạch mạch (circuit switching) • Chuyển mạch gói (packet switching) – Mạng phát tán (broadcast network) • Mạng radio • Mạng vệ tinh (satellite net) • Mạng cục bộ (local net) Bộ môn Kỹ thuật máy tính 11
 13. LAN và WAN • LAN • WAN – Phạm vi hẹp – Phạm vi rộng – Thuộc một tổ chức – Thường không thuộc – Tốc độ thường lớn hơn một tổ chức nhiều mạng WAN – Thường dùng cơ chế – Thường dùng cơ chế chuyển mạch để truyền phát tán thông tin thông tin Bộ môn Kỹ thuật máy tính 12
 14. Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL • Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu • Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu • Nghi thức • Giới thiệu một số nghi thức Bộ môn Kỹ thuật máy tính 13
 15. Nghi thức (protocol) • Vấn đề: hai máy tính khác nhau muốn truyền dữ liệu. Làm thế nào để hai máy tính có thể truyền dữ liệu? Các quy định cách thức để hai máy tính có thể truyền dữ liệu cho nhau gọi là nghi thức (giao thức) Bộ môn Kỹ thuật máy tính 14
 16. Nghi thức (tt) • Nghi thức là các quy định để giao tiếp giữa các thực thể (entity) trong một hệ thống – Thực thể: có khả năng gửi và nhận thông tin • Chương trình ứng dụng • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu • Thiết bị đầu cuối (terminal)… – Hệ thống: tập các đối tượng chứa một hoặc nhiều thực thể • Máy tính • Thiết bị đầu cuối • Cảm biến… Bộ môn Kỹ thuật máy tính 15
 17. Các thành phần của nghi thức • Ngữ pháp (syntax) – Định dạng dữ liệu, mức tín hiệu • Ngữ nghĩa (semantics) – Thông tin điều khiển – Xử lý lỗi • Thời gian (timing) – Đồng bộ – Trình tự Bộ môn Kỹ thuật máy tính 16
 18. Kiến trúc nghi thức • Chia một tác vụ lớn thành nhiều tác vụ nhỏ • Cách chia thành các tác vụ nhỏ, vai trò của chúng, cách kết nối giữa các tác vụ gọi là kiến trúc nghi thức File transfer File transfer application application Communication Communication service module service module Network access Network access Network module module Bộ môn Kỹ thuật máy tính 17
 19. Nội dung chương 1- Giới thiệu KTTSL • Ứng dụng và mô hình hệ thống truyền dữ liệu • Truyền số liệu và Mạng truyền số liệu • Nghi thức • Giới thiệu một số nghi thức Bộ môn Kỹ thuật máy tính 18
 20. Mô hình ba lớp • Tổng quát chia giao tiếp thành ba lớp: Ứng dụng, Máy tính, Mạng Computer X Computer Y Application protocol Application Application Transport protocol Transport Transport Network Network access Network Network access protocol access Bộ môn Kỹ thuật máy tính 19
Đồng bộ tài khoản