Giới thiệu tổng quan về Luật kinh tế

Chia sẻ: bonsai89

Giới thiệu tổng quan về luật kinh tế

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giới thiệu tổng quan về Luật kinh tế

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
CHƯƠNG TRÌNH 45 TIẾT
Th.S. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ- Giới thiệu

• Thời lượng
• Mô tả môn học
• Mục tiêu môn học
• Phương pháp dạy và học
• Phương pháp thi
• Yêu cầu đối với người học
• Tài liệu tham khảo
• Giảng viên

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 2
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ

• Thời lượng: 45 tiết: 9 buổi học
 25 tiết lý thuyết
 20 tiết cho các hoạt động dạy và học khác
• Mô tả môn học:
 Pháp luật về doanh nghiệp và hợp tác xã
 Pháp luật về hợp đồng trong thương mại
 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong
kinh doanh, thương mại

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
• Chương 1: Giới thiệu môn học LKT + Chương 2: Pháp
luật về đầu tư (5T)- buổi 1
• Chương 3: Công ty (15T)- buổi 2-3-4
• Chương 4: Công ty nhà nước: sinh viên tự nghiên cứu,
không thi
• Chương 5: Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá
thể (5T)- buổi 5
• Chương 6: Hợp tác xã: sinh viên tự nghiên cứu, có thi
• Chương 7: Pháp luật về Phá sản (5T)- buổi 6
• Chương 8: Lý luận chung về hợp đồng (10T)- buổi 7-8
• Chương 9: Một số hợp đồng thông dụng: sinh viên tự nghiên cứu,
có thi
• Chương 10: Giải quyết tranh chấp bằng tòa án + Chương 11: Giải
quyết tranh chấp bằng TTTM (5T)- buổi 9

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 4
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
• Mục tiêu môn học:
1. Biết và hiểu quy định của pháp luật về thành lập,
hoạt động và chấm dứt doanh nghiệp; về tính pháp
lý của hợp đồng và cách giải quyết tranh chấp
trong kinh doanh;
2. Sử dụng đúng các thuật ngữ pháp lý;
3. Áp dụng kiến thức vào việc giải quyết tình huống;
4. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật;
5. Có ý thức và biết cách chấp hành pháp luật và
hướng dẫn cho những người khác.

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 5
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ

• Phương pháp dạy và học cơ bản:
 Trình bày bài giảng
 Đặt câu hỏi- trả lời
 Thảo luận nhóm
 Nghiên cứu tình huống
 Trò chơi ứng dụng
 Mô phỏng
 Bài tập
 Tranh luận
 Viết bài nghiên cứu…
26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 6
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
• Phương pháp thi CUỐI KỲ:
–Trắc nghiệm
–Không sử dụng tài liệu
–Đề thi: khoảng 50 câu
–Thời gian thi: khoảng 60
phút
26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 7
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
• Yêu cầu đối với người học:
 Có sẵn kiến thức về nhà nước và pháp luật VN,
về các ngành luật; về tình hình KT-XH;
 Đọc trước khi lên lớp các tài liệu tham khảo;
 Chuẩn bị câu trả lời cho phần câu hỏi từng bài,
chuẩn bị các việc theo yêu cầu của giáo viên;
 Tích cực tham gia đóng góp ý kiến;
 Có khả năng làm việc theo nhóm;
 Trình bày và phát biểu quan điểm nhóm và cá
nhân.
26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 8
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ

• Tài liệu tham khảo:
 Văn bản pháp luật: theo từng bài
 Giáo trình: Giáo trình Luật Kinh tế, Khoa Luật-
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2007
 Sách tham khảo
 WEB:
 www.tailieuluat.tk
 www.dpi.hochiminhcity.gov.vn
 www.na.gov.vn
 www.luathoc.com.vn
 www.luatvietnam.com.vn

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 9
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ
VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẮT BUỘC:
1. Luật Doanh nghiệp năm 2005
2. Luật Phá sản năm 2004
3. Luật Hợp tác xã năm 2003
4. Luật Đầu tư năm 2005
5. Luật Thương mại năm 2005
6. Bộ luật Dân sự năm 2005
7. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004
8. Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003
26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 10
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LUẬT KINH TẾ

• Giảng viên:
Th.S. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
Khoa Luật Kinh tế- ĐHKT TP.HCM
P.302 Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương
ĐT: 8 55 07 83/ 0908 17 95 94
Email: n_duymy@yahoo.com

26 December 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản